ZDROWIE PSYCHICZNE JEST FUNDAMENTALNYM DOBREM OSOBISTYM CZŁOWIEKA, A OCHRONA PRAW OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI NALEŻY DO OBOWIĄZKÓW PAŃSTWA
Zdrowie psychiczne
ZMIENIAMY POLSKĄ PSYCHIATRIĘ ODCHODZIMY OD MODELU AZYLOWEGO NA RZECZ PSYCHIATRII ŚRODOWISKOWEJ
Zmieniamy polską psychiatrię
BĄDŹMY RAZEM OSOBY Z DOŚWIADCZENIEM I PROFESJONALIŚCI, HUMANIŚCI I NAUKOWCY, RODZINY I POMOC SPOŁECZNA, SŁUŻBA ZDROWIA, ORGANIZACJE POZARZĄDOWE, RUCHY SAMOPOMOCOWE, SPOŁECZNOŚCI LOKALNE, SAMORZĄDY…
Zdrowie psychiczne to nie tylko psychiatria