Anna Olearczuk

Asystentka zdrowienia  z diagnozą choroby afektywnej dwubiegunowej. Edukatorka Fundacji eFkropka. Obecnie pracuje w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dorosłych Warszawa Bielany. Bierze aktywny udział w konferencjach, spotkaniach i szkoleniach oraz występuje w środkach masowego przekazu, propagując reformę opieki psychiatrycznej i włączenia w jej struktury asystentów zdrowienia. W latach 2014-2016 prowadziła blog „CHADowe życie”, mając na celu upowszechnianie wiedzy o chorobie afektywnej dwubiegunowej i życiu z nią. Z wykształcenia mgr ochrony środowiska, absolwentka studiów podyplomowych na SGGW i SGH w Warszawie. Wiele lata pracowała w sektorze finansów publicznych.  

Podziel się tą stroną!