Dr hab. n. med. Marta Anczewska

I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Specjalistka psychiatra. W I Klinice Psychiatrycznej IPiN pracuje od 1983r., od 2010r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Główne zainteresowanie: badania nad subiektywnym i społecznym aspektem zaburzeń psychotycznych i psychoz schizofrenicznych. Jest autorką warsztatów zdrowienia dla osób po kryzysie psychicznym, realizowanych w Oddziale Zapobiegania Nawrotom Psychotycznym I Kliniki […]

Czytaj dalej…

Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Psychiatra i terapeuta, Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystąpił w filmie Pawła Łozińskiego „Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”– „Znaczenie rodziny w zdrowiu psychicznym”. […]

Czytaj dalej…

Dr Marek Balicki

Psychiatra, kierownik Biura pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. […]

Czytaj dalej…

Dr n. hum. Daria Biechowska

Psycholog, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego; zajmuje się profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego, zachowaniami samobójczymi oraz epidemiologią zaburzeń psychicznych. Adiunkt i kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autorka licznych artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom zdrowia psychicznego. Członek zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego, sekretarz Polskiego […]

Czytaj dalej…

Mateusz Biernat

Pedagog specjalny, konsultant studentów z zaburzeniami psychicznymi w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, terapeuta w podejściu Otwartego Dialogu, trener asystentów zdrowienia, konsultant w Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” w Krakowie w projekcie „Deinstytucjonalizacja Szansą na Dobrą Zmianę” i w projekcie, mającym na celu wdrożenie w Polsce zawodu Eksperta przez Doświadczenie , autor […]

Czytaj dalej…

prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

Psychiatra, psychoterapeuta, członek zarządu Polsko-Niemieckiego i Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, kierownik Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Koordynator programu „Schizofrenia — otwórzcie drzwi”. […]

Czytaj dalej…

mgr Katarzyna Chotkowska

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) oraz studiów licencjackich i magisterskich na kierunku polityka społeczna (Uniwersytet Warszawski). Obecnie Asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Psycholog w mieszkaniu treningowym dla osób chorujących psychicznie oraz koordynator projektów w Porozumieniu na Rzecz […]

Czytaj dalej…

Dr Magdalena Chrzan-Dętkoś

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pracowniczka Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorką publikacji dotyczących m.in. leczenia i profilaktyki depresji poporodowej oraz depresji ciężarnych. Jest kierowniczką merytoryczną programu profilaktycznego „Przystanek Mama” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Power przez Copernicus Podmiot Leczniczy w […]

Czytaj dalej…

Katarzyna Czupryńska

OPS Dzielnicy Bielany w Warszawie, w ramach Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży zajmuje się zapewnieniem usług społecznych dla mieszkańców Bielan doświadczających kryzysu psychicznego.   […]

Czytaj dalej…

prof. dr hab. med. Piotr Gałecki

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie. […]

Czytaj dalej…

Piotr Harhaj

Pedagog, pracownik socjalny, animator przedsięwzięć społecznych. Organizator działań na rzecz społeczności lokalnych. Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie. […]

Czytaj dalej…

Wiesława Kacperek – Biegańska

Pracownik socjalny, od wielu lat zawodowo związana z pomocą społeczną. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego- Wydział Pracowników Socjalnych w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego- Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Tematem pracy magisterskiej była sytuacja społeczna osób chorujących psychicznie, pacjentów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ząbkach.  Pracowała na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w […]

Czytaj dalej…

Dr Hab. Andrzej Kapusta

INSTYTUT FILOZOFII UMCS, FUNDACJA OSFP, Profesor UMCS, kierownik Zakładu Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej WFiS UMCS w Lublinie, wiceprezes Fundacji OSF-P. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. […]

Czytaj dalej…

dr n. med. Artur Kochański

Psychiatra, Kierownik Ośrodka Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii Ex CORDIS w Lublinie, Naczelny Lekarz w Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą In CORDE w Lublinie, Sekretarz Zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Członek Rady Zdrowia Psychicznego w Ministerstwie Zdrowia, Przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Członek Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej […]

Czytaj dalej…

Tomasz Kot

Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”. […]

Czytaj dalej…

Elżbieta Kucińska

Od 26 lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie. Współautorka i od 9 lat koordynatorka merytoryczna projektu „Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne” realizującym pomoc w zakresie rozpoznawania i diagnostyki trudności edukacyjnych zarówno dla rodziców jak i wszystkich pracowników instytucji edukacyjnych i pomocowych na terenie Warszawy. Prowadzi zajęcia ze studentami, nauczycielami, rodzicami oraz uczniami. […]

Czytaj dalej…

Agnieszka Lewonowska-Banach

mgr pielęgniarstwa, doradca zawodowy, od 1996 roku związana z krakowską psychiatrią środowiskową i ekonomią społeczną. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu zarządzania Małymi i Średnimi Firmami oraz studiów podyplomowych z ekonomii społecznej. Specjalista w zakresie organizacji pracy w turystyce i hotelarstwie. Od 2003 r. Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito […]

Czytaj dalej…

Lek. Med. Roman Ludkiewicz

Specjalista psychiatrii, psychoterapeuta i superwizor PTP, terapeuta i trener psychodramy.  Od wielu lat pracujący z osobami chorującymi na schizofrenię i ich rodzinami, m.in. w stowarzyszeniu „Przyjazna dłoń”. […]

Czytaj dalej…

Beata Katarzyna Nadolska

Asystent Zdrowienia, po kurskie EX-IN w MOPS Gdynia (2018r)   […]

Czytaj dalej…

Anna Olearczuk

Asystentka zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach, członkini Zarządu Fundacji eFkropka, członkini Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia.   […]

Czytaj dalej…

Dr. hab. Krzysztof Ostaszewski

Badacz i profilaktyk. Zajmuje się problematyką resilience, zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz promocją zdrowia psychicznego. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”. Autor lub współautor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Stypendysta Fogarty International Substance Abuse Research Training Program realizowanego w latach 2003-2004 na Uniwersytecie Michigan […]

Czytaj dalej…

Barbara Papaj

Asystentka zdrowienia, pracuje w Zespole Mobilnym i Zespole Pierwszego Kontaktu w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce i Jakub Wacławek, asystent zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. […]

Czytaj dalej…

Katarzyna Parzuchowska

Edukatorka i wolontariuszka Fundacji eFkropka, związana również z Fundacją Otwartych Seminariów Filozoficzno – Psychiatrycznych. Inicjatorka ankiety Standardy Opieki Psychiatrycznej. Na co dzień edukuje różne grupy zawodowe na temat zdrowia psychicznego.   […]

Czytaj dalej…

Łukasz Pilawski

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, pracownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego od 2013 roku, lider pracy środowiskowej Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu […]

Czytaj dalej…

Dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Psychiatria dziecięcy, psychoterapeuta, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierownictwo Oddziału objął po dwuletnim pobycie w Kanadzie, gdzie pełnił funkcję adiunkta (assistant professor) i szefa zespołu leczenia zaburzeń odżywania się Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Queens University i Szpitalu Uniwersyteckim w Kingston. […]

Czytaj dalej…

Dr hab. n. med. Barbara Remberk

Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Oddziału Warszawskiego tegoż Towarzystwa, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia i zespołu do spraw aktywnej […]

Czytaj dalej…

Tomasz Rowiński

Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa –Bielany. Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. […]

Czytaj dalej…

Jan Sitny

Asystent Zdrowienia, po kursie EX- -IN w MOPS Gdynia (2018r). […]

Czytaj dalej…

Dorota Surma-Kuś

Obecnie zajmuję stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Mój zakres obowiązków obejmuje przede wszystkim współkreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii biznesowej szpitala (zwłaszcza finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej) oraz bieżącej działalności operacyjnej. Odpowiedzialna jestem za planowanie budżetu rocznego i długoterminowych planów finansowych oraz za […]

Czytaj dalej…

Monika Syc

Działaczka ruchu pacjentów, osoba chorująca i zdrowiejąca psychicznie; w doświadczeniu: psychoza, depresja, stany hipomaniakalne i lękowe; dwa pobyty na oddziałach stacjonarnych i kilkukrotne na oddziałach dziennych; sekretarz Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” i Redakcji Czasopisma „Dla Nas”. […]

Czytaj dalej…

Łukasz Szostakiewicz

Lekarz psychiatra oraz psychoterapeuta. Zatrudniony w Hostelu w Otwocku Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu oraz w oddziale młodzieżowym IPiN. […]

Czytaj dalej…

Dr n. hum. Jakub Tercz

Prezes zarządu Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, związany z Uniwersytetem Warszawskim, należy do zespołu sterującego International Network for Philosophy and Psychiatry. […]

Czytaj dalej…

Jakub Wacławek

Asystent zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie. […]

Czytaj dalej…

prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka

Instytut Psychiatrii i Neurologii, koordynator Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. […]

Czytaj dalej…

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

Polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych,   specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki. […]

Czytaj dalej…

Joanna Krzyżanowska-Zbucka

Psychiatra, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, Fundacja eFkropka […]

Czytaj dalej…

Krzysztof Rogowski

Koordynator Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego, edukator i członek Zarządu Fundacji eFkropka […]

Czytaj dalej…

prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie […]

Czytaj dalej…

Joanna Rogalska

Asystentka Zdrowienia […]

Czytaj dalej…

dr Izabela Ciuńczyk

Psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, dyrektor Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego. […]

Czytaj dalej…

prof. n. med. i n. o zdr. Krystyna Górna

Pielęgniarka, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Koordynator Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego przy HCP w Poznaniu. […]

Czytaj dalej…

prof. dr hab. Janusz Heitzman

Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds Psychiatrii Sądowej, vice Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  kierownik Kliniki Psychiatrii Sadowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN. […]

Czytaj dalej…

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pełnomocnik ds reformy psychiatrii dzieci i młodzieży. […]

Czytaj dalej…

mgr Grzegorz Pietruczuk

Burmistrz dzielnicy Bielany w Warszawie […]

Czytaj dalej…

mgr Przemysław Krzyżanowski

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. Polityki Społecznej, Przewodniczący Komisji Edukacji Związku Miast Polskich. […]

Czytaj dalej…

Marta Puciłowska

Wiceprezeska Fundacji Szkoła z Klasą, współautorka projektu Rozmawiaj z Klasą o zdrowiu psychicznym w szkole. […]

Czytaj dalej…

dr Tomasz Rowiński

Psycholog , dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. […]

Czytaj dalej…

dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

Psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży […]

Czytaj dalej…

Pola Wróbel, Kornelia Białek, Wiktoria Kraszewska

Realizatorki kampanii D.presja – Akademia Choroby Prawdziwej w Gdyni. Głównym celem kampanii jest uświadomienie otoczenia, w którym się poruszamy o istnieniu problemu i jego skali jak i pomoc w przełamaniu wewnętrznej bariery młodych ludzi w korzystaniu z profesjonalnej opieki. Kolejnym celem jest naświetlenie tematu depresji, tak by przestał być bagatelizowany i traktowany powierzchownie. Poprzez kampanię […]

Czytaj dalej…

Aleksandra Gozdanek

Lekarka w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członkini Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Oddziału Warszawskiego tego Towarzystwa. […]

Czytaj dalej…

prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi […]

Czytaj dalej…

Maria Libura

Działaczka organizacji pacjentów na rzecz solidarnego i sprawiedliwego systemu ochrony zdrowia, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. […]

Czytaj dalej…

Paulina Knyż

Edukatorka Fundacji eFkropka, członkini zespołu opracowującego wyniki ankiety „Standardy Opieki Psychiatrycznej” […]

Czytaj dalej…

Norbert Bolek

Edukator i pracownik Fundacji eFkropka, członek zespołu opracowującego wyniki ankiety „Standardy Opieki Psychiatrycznej”. […]

Czytaj dalej…

Podziel się tą stroną!