Dorota Surma-Kuś

Obecnie zajmuję stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Mój zakres obowiązków obejmuje przede wszystkim współkreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii biznesowej szpitala (zwłaszcza finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej) oraz bieżącej działalności operacyjnej. Odpowiedzialna jestem za planowanie budżetu rocznego i długoterminowych planów finansowych oraz za analizę, sporządzanie i zatwierdzanie okresowych raportów o sytuacji finansowej szpitala, w tym rachunku wyników, bilansu, cash flow, deklaracji rozliczeniowych. Przygotowuję i współdecyduję o projektach inwestycyjnych, podejmuje decyzje dotyczące kierunku rozwoju nowych produktów i usług.
Odpowiadam za optymalizację struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego oraz przychodów. Dzięki podejmowanym przeze mnie działaniom w zakresie kosztów i przychodów, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II jako jeden z nielicznych szpitali w Polsce osiąga co roku dodatni wynik finansowy oraz posiada pełną płynność finansową.
Współtworzę politykę zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników.
Bezpośrednio współpracuję z bankami, audytorami oraz innymi instytucjami finansowymi.
Zajmuje się także zarządzaniem operacyjnym i koordynacją działań pracy wszystkich działów w szpitalu, odpowiadam za stworzenie i wdrożenie procesów zarządczych i operacyjnych firmy, nadzoruje pracę innych działów i współpracuje z nimi.
Przygotowuję wnioski aplikacyjne do Unii Europejskiej oraz realizuję projekty, które otrzymały dotację unijną. Do tej pory zrealizowałam 7 programów współfinansowanych z  Unii Europejskiej na kwotę 13,9 mln zł i jestem w trakcie realizacji dużego projektu modernizacji Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodków na kwotę 5,4 mln zł.
Ponadto w ciągu ostatnich lat przeprowadziła 4 duże projekty modernizacyjne Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu na kwotę ponad 14 mln zł. W październiku 2018 roku zostałam powołana przez Ministra Zdrowia na eksperta ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Biorę udział w pracach mających na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży oraz wypracowanie rozwiązań na przyszłość.

Podziel się tą stroną!

Skip to content