Dr Hab. Andrzej Kapusta

INSTYTUT FILOZOFII UMCS, FUNDACJA OSFP, Profesor UMCS, kierownik Zakładu Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej WFiS UMCS w Lublinie, wiceprezes Fundacji OSF-P. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 75 publikacji naukowych. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017 za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Twórca wraz z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS projektu „Przyjazny Uniwersytet I-IV. Zdrowie psychiczne dla UMCS”, w tym także od listopada 2015 roku organizator cyklu filmowego „Psychokino”, działającego przy Instytucie Filozofii UMCS. Autor książek: Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (2002), Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii (2010), Medical humanities in theory and practice (red. z M. Lytowka, 2017). Członek Zespołu Organizacyjnego 21. Międzynarodowej Konferencji Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej (Warszawa, 22-24 października 2019). Należy do Zespołu Sterującego Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej.

Podziel się tą stroną!

Skip to content