Dr hab. n. med. Marta Anczewska

I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Specjalistka psychiatra. W I Klinice Psychiatrycznej IPiN pracuje od 1983r., od 2010r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Główne zainteresowanie: badania nad subiektywnym i społecznym aspektem zaburzeń psychotycznych i psychoz schizofrenicznych. Jest autorką warsztatów zdrowienia dla osób po kryzysie psychicznym, realizowanych w Oddziale Zapobiegania Nawrotom Psychotycznym I Kliniki Psychiatrycznej. Od 2001r. członek sieci naukowej ENTER, European Network for Training, Evaluation and Research in Mental Health. Koordynowała realizację pięciu projektów badawczych w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Podziel się tą stroną!

Skip to content