Elżbieta Kucińska

Od 26 lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie. Współautorka i od 9 lat koordynatorka merytoryczna projektu „Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne” realizującym pomoc w zakresie rozpoznawania i diagnostyki trudności edukacyjnych zarówno dla rodziców jak i wszystkich pracowników instytucji edukacyjnych i pomocowych na terenie Warszawy. Prowadzi zajęcia ze studentami, nauczycielami, rodzicami oraz uczniami. Psychoterapeutka TPB. Członkini Zespołu ds. aktywnej polityki wobec zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka.

Podziel się tą stroną!

Skip to content