Prelegenci

Dr hab. n. med. Marta Anczewska

I Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Specjalistka psychiatra. W I Klinice Psychiatrycznej IPiN pracuje od 1983r., od 2010r. na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Główne zainteresowanie: badania nad subiektywnym i społecznym aspektem zaburzeń psychotycznych i psychoz schizofrenicznych. Jest autorką warsztatów zdrowienia dla osób po kryzysie psychicznym, realizowanych w Oddziale Zapobiegania Nawrotom Psychotycznym I Kliniki Psychiatrycznej. Od 2001r. członek sieci naukowej ENTER, European Network for Training, Evaluation and Research in Mental Health. Koordynowała realizację pięciu projektów badawczych w ramach 5, 6 i 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej.
Prof. dr hab. n. med. Bogdan de Barbaro

Psychiatra i terapeuta, Kierownik Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, wystąpił w filmie Pawła Łozińskiego „Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham”– „Znaczenie rodziny w zdrowiu psychicznym”.
Dr Marek Balicki

Psychiatra, kierownik Biura pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Dr n. hum. Daria Biechowska

Psycholog, specjalista w dziedzinie zdrowia publicznego; zajmuje się profilaktyką i promocją zdrowia psychicznego, zachowaniami samobójczymi oraz epidemiologią zaburzeń psychicznych. Adiunkt i kierownik Zakładu Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Autorka licznych artykułów naukowych poświęconych zagadnieniom zdrowia psychicznego. Członek zespołu roboczego do spraw prewencji samobójstw i depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego, sekretarz Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego . Redaktor działu Psychologia kliniczna w czasopiśmie naukowym Postępy Psychiatrii i Neurologii oraz sekretarz redakcji czasopisma Suicydologia.
Mateusz Biernat

Pedagog specjalny, konsultant studentów z zaburzeniami psychicznymi w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN, terapeuta w podejściu Otwartego Dialogu, trener asystentów zdrowienia, konsultant w Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” w Krakowie w projekcie „Deinstytucjonalizacja Szansą na Dobrą Zmianę” i w projekcie, mającym na celu wdrożenie w Polsce zawodu Eksperta przez Doświadczenie , autor warsztatów i prowadzący szkolenia rozwojowo-edukacyjne dla osób po kryzysie psychicznym. Współpracuje ze Szpitalem Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie . Członek Akademii Liderów „ Cogito”. Współtwórca  „Empowerment college” – projekt międzynarodowy w zakresie zdrowia psychicznego, realizowany przy Polskim Instytucie Otwartego Dialogu. Prezes Fundacji „ Człowiek”, współtwórca „Empowerment college” – projektu międzynarodowego w zakresie zdrowia psychicznego, realizowanego przy Polskim Instytucie Otwartego Dialogu. Współpracuje ze Szpitalem Psychiatrycznym im. dr J. Babińskiego w Krakowie.
prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

Psychiatra, psychoterapeuta, członek zarządu Polsko-Niemieckiego i Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, kierownik Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Koordynator programu „Schizofrenia — otwórzcie drzwi”.
mgr Katarzyna Chotkowska

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku psychologia (Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie) oraz studiów licencjackich i magisterskich na kierunku polityka społeczna (Uniwersytet Warszawski). Obecnie Asystent w Zakładzie Psychologii Klinicznej Człowieka Dorosłego na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Psycholog w mieszkaniu treningowym dla osób chorujących psychicznie oraz koordynator projektów w Porozumieniu na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie. Członkini zarządu Fundacji Dobry Rozwój. Interesuje się destygmatyzacją grup wykluczonych, środowiskowymi systemami wsparcia osób chorujących psychicznie, innowacyjnymi programami wychodzenia z bezdomności oraz społeczną odpowiedzialnością biznesu
Dr Magdalena Chrzan-Dętkoś

Psycholog, certyfikowana psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, pracowniczka Zakładu Psychologii i Psychopatologii Rozwoju Instytut Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest autorką publikacji dotyczących m.in. leczenia i profilaktyki depresji poporodowej oraz depresji ciężarnych. Jest kierowniczką merytoryczną programu profilaktycznego „Przystanek Mama” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Power przez Copernicus Podmiot Leczniczy w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim.
Katarzyna Czupryńska

OPS Dzielnicy Bielany w Warszawie, w ramach Środowiskowych Centrów Zdrowia Psychicznego dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży zajmuje się zapewnieniem usług społecznych dla mieszkańców Bielan doświadczających kryzysu psychicznego.  
prof. dr hab. med. Piotr Gałecki

Specjalista psychiatra, specjalista seksuolog, nauczyciel akademicki i praktyk. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie.
Piotr Harhaj

Pedagog, pracownik socjalny, animator przedsięwzięć społecznych. Organizator działań na rzecz społeczności lokalnych. Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie.
Wiesława Kacperek – Biegańska

Pracownik socjalny, od wielu lat zawodowo związana z pomocą społeczną. Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego- Wydział Pracowników Socjalnych w Warszawie oraz Uniwersytetu Warszawskiego- Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. Tematem pracy magisterskiej była sytuacja społeczna osób chorujących psychicznie, pacjentów Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ząbkach.  Pracowała na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Warszawie w dzielnicy Praga Południe, w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ząbkach, w Poradni Zdrowia Psychicznego w Warszawie przy ul. Gruzińskiej oraz w Wojewódzkim Zespole Pomocy Społecznej w Warszawie. Obecnie zatrudniona w Wydziale Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na stanowisku radcy wojewody. Urzędnik mianowany w służbie cywilnej. Na zajmowanym stanowisku realizuje zadania związane z rozwojem sieci środowiskowych  domów samopomocy oraz zadania związane z nadzorem nad tymi placówkami.
Dr Hab. Andrzej Kapusta

INSTYTUT FILOZOFII UMCS, FUNDACJA OSFP, Profesor UMCS, kierownik Zakładu Antropologii Kultury i Filozofii Społecznej WFiS UMCS w Lublinie, wiceprezes Fundacji OSF-P. Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W swych badaniach Kapusta koncentruje się na społeczno-kulturowych aspektach wiedzy oraz praktyki medycznej, psychiatrycznej, psychologicznej i doradczej, a także na procesach decyzyjnych i kształtowaniu się ludzkich postaw i zachowań. Autor ok. 75 publikacji naukowych. Laureat prestiżowej nagrody ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2017 za wybitne osiągnięcia organizacyjne. Twórca wraz z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS projektu „Przyjazny Uniwersytet I-IV. Zdrowie psychiczne dla UMCS”, w tym także od listopada 2015 roku organizator cyklu filmowego „Psychokino”, działającego przy Instytucie Filozofii UMCS. Autor książek: Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (2002), Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii (2010), Medical humanities in theory and practice (red. z M. Lytowka, 2017). Członek Zespołu Organizacyjnego 21. Międzynarodowej Konferencji Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej (Warszawa, 22-24 października 2019). Należy do Zespołu Sterującego Międzynarodowej Sieci Filozoficzno-Psychiatrycznej.
dr n. med. Artur Kochański

Psychiatra, Kierownik Ośrodka Psychiatrii Środowiskowej i Psychoterapii Ex CORDIS w Lublinie, Naczelny Lekarz w Centrum Zdrowia Psychicznego dla osób z podwójną diagnozą In CORDE w Lublinie, Sekretarz Zarządu Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, Członek Rady Zdrowia Psychicznego w Ministerstwie Zdrowia, Przewodniczący Zarządu Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Członek Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Członek Wojewódzkiego i Miejskiego Lubelskiego Zespołu ds. Wdrażania Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Prezes Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego.
Tomasz Kot

Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”.
Elżbieta Kucińska

Od 26 lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie. Współautorka i od 9 lat koordynatorka merytoryczna projektu „Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne” realizującym pomoc w zakresie rozpoznawania i diagnostyki trudności edukacyjnych zarówno dla rodziców jak i wszystkich pracowników instytucji edukacyjnych i pomocowych na terenie Warszawy. Prowadzi zajęcia ze studentami, nauczycielami, rodzicami oraz uczniami. Psychoterapeutka TPB. Członkini Zespołu ds. aktywnej polityki wobec zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka.
Agnieszka Lewonowska-Banach

mgr pielęgniarstwa, doradca zawodowy, od 1996 roku związana z krakowską psychiatrią środowiskową i ekonomią społeczną. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu zarządzania Małymi i Średnimi Firmami oraz studiów podyplomowych z ekonomii społecznej. Specjalista w zakresie organizacji pracy w turystyce i hotelarstwie. Od 2003 r. Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja w Krakowie, od 1999 r. Skarbnik Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej Stowarzyszenia, od 2004 r. Sekretarz Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne, Członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia, Wiceprzewodnicząca Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.
Lek. Med. Roman Ludkiewicz

Specjalista psychiatrii, psychoterapeuta i superwizor PTP, terapeuta i trener psychodramy.  Od wielu lat pracujący z osobami chorującymi na schizofrenię i ich rodzinami, m.in. w stowarzyszeniu "Przyjazna dłoń".
Beata Katarzyna Nadolska

Asystent Zdrowienia, po kurskie EX-IN w MOPS Gdynia (2018r)  
Anna Olearczuk

Asystentka zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach, członkini Zarządu Fundacji eFkropka, członkini Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia.  
Dr. hab. Krzysztof Ostaszewski

Badacz i profilaktyk. Zajmuje się problematyką resilience, zachowaniami ryzykownymi młodzieży oraz promocją zdrowia psychicznego. Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i kierownik Pracowni Profilaktyki Młodzieżowej „Pro-M”. Autor lub współautor ponad stu artykułów naukowych i popularnonaukowych. Stypendysta Fogarty International Substance Abuse Research Training Program realizowanego w latach 2003-2004 na Uniwersytecie Michigan (USA). Ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Redaktor naukowy miesięcznika Remedium.
Barbara Papaj

Asystentka zdrowienia, pracuje w Zespole Mobilnym i Zespole Pierwszego Kontaktu w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Wieliczce i Jakub Wacławek, asystent zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie.
Katarzyna Parzuchowska

Edukatorka i wolontariuszka Fundacji eFkropka, związana również z Fundacją Otwartych Seminariów Filozoficzno – Psychiatrycznych. Inicjatorka ankiety Standardy Opieki Psychiatrycznej. Na co dzień edukuje różne grupy zawodowe na temat zdrowia psychicznego.  
Łukasz Pilawski

Psycholog, psychoterapeuta w procesie certyfikacji, pracownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego od 2013 roku, lider pracy środowiskowej Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu
Dr hab. n. med. Maciej Pilecki

Psychiatria dziecięcy, psychoterapeuta, kierownik Oddziału Klinicznego Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Kierownictwo Oddziału objął po dwuletnim pobycie w Kanadzie, gdzie pełnił funkcję adiunkta (assistant professor) i szefa zespołu leczenia zaburzeń odżywania się Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Queens University i Szpitalu Uniwersyteckim w Kingston.
Dr hab. n. med. Barbara Remberk

Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Oddziału Warszawskiego tegoż Towarzystwa, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia i zespołu do spraw aktywnej polityki wobec zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka. W pracy klinicznej koncentruje się na leczeniu zaburzeń występujących w okresie adolescencji, zaś obszarem zainteresowań naukowych dr hab. Barbary Remberk są psychozy o wczesnym początku i rola aktywności fizycznej we wspomaganiu leczenia psychiatrycznego.
Tomasz Rowiński

Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa –Bielany. Instytut Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Jan Sitny

Asystent Zdrowienia, po kursie EX- -IN w MOPS Gdynia (2018r).
Dorota Surma-Kuś

Obecnie zajmuję stanowisko Dyrektora ds. Ekonomicznych w Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu Sp. z o.o. Mój zakres obowiązków obejmuje przede wszystkim współkreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko- i długoterminowej strategii biznesowej szpitala (zwłaszcza finansowej, inwestycyjnej i sprzedażowej) oraz bieżącej działalności operacyjnej. Odpowiedzialna jestem za planowanie budżetu rocznego i długoterminowych planów finansowych oraz za analizę, sporządzanie i zatwierdzanie okresowych raportów o sytuacji finansowej szpitala, w tym rachunku wyników, bilansu, cash flow, deklaracji rozliczeniowych. Przygotowuję i współdecyduję o projektach inwestycyjnych, podejmuje decyzje dotyczące kierunku rozwoju nowych produktów i usług. Odpowiadam za optymalizację struktury kosztów i poziomu majątku obrotowego oraz przychodów. Dzięki podejmowanym przeze mnie działaniom w zakresie kosztów i przychodów, Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II jako jeden z nielicznych szpitali w Polsce osiąga co roku dodatni wynik finansowy oraz posiada pełną płynność finansową. Współtworzę politykę zatrudniania, zarządzania, motywowania i rozwoju pracowników. Bezpośrednio współpracuję z bankami, audytorami oraz innymi instytucjami finansowymi. Zajmuje się także zarządzaniem operacyjnym i koordynacją działań pracy wszystkich działów w szpitalu, odpowiadam za stworzenie i wdrożenie procesów zarządczych i operacyjnych firmy, nadzoruje pracę innych działów i współpracuje z nimi. Przygotowuję wnioski aplikacyjne do Unii Europejskiej oraz realizuję projekty, które otrzymały dotację unijną. Do tej pory zrealizowałam 7 programów współfinansowanych z  Unii Europejskiej na kwotę 13,9 mln zł i jestem w trakcie realizacji dużego projektu modernizacji Anestezjologii i Intensywnej Terapii dla Noworodków na kwotę 5,4 mln zł. Ponadto w ciągu ostatnich lat przeprowadziła 4 duże projekty modernizacyjne Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu na kwotę ponad 14 mln zł. W październiku 2018 roku zostałam powołana przez Ministra Zdrowia na eksperta ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Biorę udział w pracach mających na celu zdiagnozowanie obecnej sytuacji psychiatrii dzieci i młodzieży oraz wypracowanie rozwiązań na przyszłość.
Monika Syc

Działaczka ruchu pacjentów, osoba chorująca i zdrowiejąca psychicznie; w doświadczeniu: psychoza, depresja, stany hipomaniakalne i lękowe; dwa pobyty na oddziałach stacjonarnych i kilkukrotne na oddziałach dziennych; sekretarz Stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi” i Redakcji Czasopisma „Dla Nas”.
Łukasz Szostakiewicz

Lekarz psychiatra oraz psychoterapeuta. Zatrudniony w Hostelu w Otwocku Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu oraz w oddziale młodzieżowym IPiN.
Dr n. hum. Jakub Tercz

Prezes zarządu Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, związany z Uniwersytetem Warszawskim, należy do zespołu sterującego International Network for Philosophy and Psychiatry.
Jakub Wacławek

Asystent zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie.
prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka

Instytut Psychiatrii i Neurologii, koordynator Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Podziel się tą stroną!