DRUGI KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PROGRAM

Hasło: Zdrowie psychiczne dla wszystkich

Powitania

Sesja plenarna

Sala Marmurowa – teletransmisja do Sal: Mikołajskiej i Trojki

Moderatorzy: Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka

 

Andrzej Cechnicki i Anna Olearczuk – wykład wprowadzający „Piętno i jego pokonywanie” (prezentacja)

Marek Balicki – „Reforma w Polsce – pilotaż, dlaczego tak trudno, choć wszyscy tego chcą.” 

Barbara Papaj i Jakub Wacławek – „Ekspert przez doświadczenie w nowej roli – zmiana paradygmatu” 

Barbara Remberk„Dzieci i młodzież mają prawo do zdrowia psychicznego”  (prezentacja)

Katarzyna Chotkowska i Katarzyna Parzuchowska – „Prawa pacjenta psychiatrycznego i Standardy Opieki Psychiatrycznej.” (prezentacja)

 

Przerwa kawowa

Sesje tematyczne równoległe :

Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego

Sala Marmurowa

Moderatorzy: Daria Biechowska, Krzysztof Ostaszewski
Krzysztof Ostaszewski – „Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego” (prezentacja)
Marta Anczewska – „Oddziaływania psychospołeczne w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego” (prezentacja)
Magdalena Chrzan-Dętkoś – „Profilaktyka depresji poporodowej matki profilaktyką zdrowia psychicznego niemowląt” (prezentacja)
Mateusz Biernat – „Empowerment College – nowe możliwości odzyskiwania i rozwoju swoich zasobów” (prezentacja)
Roman Ludkiewicz – „Przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego na przykładzie kampanii społecznej Odmień Swoją Głowę – schizofrenia – nie oceniaj – dowiedz się więcej”
Beata Katarzyna Nadolska, Jan Sitny – „Po co mi ta choroba?”

Społeczny kontekst zdrowia psychicznego

Sala Trojki

Moderatorzy: Artur Kochański, Wiesława Kacperek-Biegańska
Andrzej Kapusta – „Kultury uzdrawiania a zdrowie psychiczne” (prezentacja)
Wiesława Kacperek-Biegańska – „System oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (prezentacja)
Piotr Harhaj – „Pomoc społeczna – współpraca z opieką psychiatryczną”
Katarzyna Czupryńska – „Rola pracownika OPS w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego” (prezentacja)
Agnieszka Lewonowska-Banach – „Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie – aspekt społeczny, socjalny i gospodarczy”
Monika Syc – „Asystent zdrowienia – nowa rola osób po kryzysach psychicznych” (prezentacja)

Psychiatria Dzieci i Młodzieży

Sala Mikołajskiej

Moderatorzy: Barbara Remberk, Tomasz Kot
Elżbieta Kucińska – „Środowisko szkolne a zdrowie psychiczne” Perspektywa rodzica (prezentacja)
Barbara Remberk – „Gdzie szukać pomocy”  (prezentacja)
Łukasz Szostakiewicz – „Kondycja psychiczna młodzieży- kontekst społeczny i kulturowy” (prezentacja)
Tomasz Rowiński – „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Bielany. Pierwsze doświadczenia w koordynacji rodzin w społeczności lokalnej” (prezentacja)
Maciej Pilecki – „Różne oblicza psychiatrii środowiskowej dzieci i młodzieży – doświadczenia krakowskie”
Dorota Surma-Kuś, Łukasz Pilawski – „Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu – modelowy przykład psychiatrii środowiskowej dla dzieci i młodzieży” (prezentacja)

 

Przerwa lunchowa

w czasie przerwy Sesja posterowa

 

Sesja plenarna

Sala Marmurowa – teletransmisja do Sal: Mikołajskiej i Trojki

Moderatorzy: Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka

Piotr Gałecki „Psychiatria sądowa – rzeczywistość wyzwania, oczekiwania.” (prezentacja)

Bogdan de Barbaro„Znaczenie rodziny w zdrowiu psychicznym” (prezentacja)

Jakub Tercz – „Humanistyka i psychiatria w Polsce i na świecie.”

 

Sprawozdania z sesji równoległych

Moderatorzy: Daria Biechowska, Artur Kochański, Barbara Remberk

 

Podsumowanie Kongresu – deklaracja – rekomendacje dla ministra i NFZ

 

Zakończenie II KZP

 

Marsz o godność.

Podziel się tą stroną!