Konsultanci krajowi w dziedzinach ochrony zdrowia psychicznego

 

Rafał Trzaskowski – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie spraw europejskich. Poseł do Parlamentu Europejskiego VII kadencji, w latach 2013–2014 minister administracji i cyfryzacji, w latach 2014–2015 sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poseł na Sejm VIII kadencji.

Fot. Ewa Zaleska / Archiwum Fundacji Anny Dymnej „Mimo Wszystko”.

Anna Dymna – jedna z najwybitniejszych polskich aktorek związana z Narodowym Starym Teatrem. Jest pedagogiem Akademii Sztuk Teatralnych Krakowie, gospodynią Krakowskich Salonów Poezji, założycielką oraz prezesem fundacji „Mimo Wszystko”. Na antenie TVP2 prowadzi program „Anna Dymna – Spotkajmy się”. Została uhonorowana m.in.: Orderem Uśmiechu, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz doktoratem honoris causa Akademii Pedagogicznej w Warszawie.

 

Andrzej Kapusta

Andrzej Kapusta – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, w swych analizach odwołuje się do rozważań z zakresu nauk humanistycznych, teorii poznania i filozofii umysłu oraz do koncepcji psychologicznych, psychiatrycznych i kognitywnych.  Profesor UMCS. Wiceprezes Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne. Twórca i Opiekun Merytoryczny Projektu Przyjazny Uniwersytet (UMCS). Autor książki „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii”.

 

Andrzej Leder –  filozof, urodzony w 1960 roku, doktor habilitowany, profesor w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, praktykuje też psychoterapię. Wydał rozprawę filozoficzną: Nauka Freuda w epoce ‘Sein und Zeit’, pracę na temat historii Polski: Prześniona rewolucja, ćwiczenie z logiki historycznej, rozprawy dotyczącą idei filozoficznych w XX wiecznej Europie: Rysa na tafli. Teoria w polu psychoanalitycznym, i Był kiedyś postmodernizm, a także, po angielsku: The Changing Guise of Myths i po niemiecku Polen in Wachtraum. Die Revolution 1939-1956 und Ihre Folge. Naucza w Szkole Nauk Społecznych IFiS PAN. Mieszka w Warszawie.

Podziel się tą stroną!

Skip to content