Program III Kongresu Zdrowia Psychicznego – 7 czerwca 2021 roku *

 

„Od instytucji do środowiska – dostępność i szacunek”

 

Prowadząca: Iwona Schymalla

9:00. – 10.00         Powitania

 1. Joanna Krzyżanowska-Zbucka i Krzysztof Rogowski – przedstawiciele Kongresu
 2. Przedstawiciel Prezydenta RP
 3. Przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia
 4. Przedstawiciel Prezydenta Warszawy/Biura Polityki Zdrowotnej
 5. Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta
 6. Przedstawiciel Rzecznika Praw Obywatelskich
 7. Przedstawiciel Rzecznika Praw Dziecka
 8. Przedstawiciel Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Pielęgniarzy Psychiatrycznych
 9. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 10. Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Jerzy Samochowiec

 

Wręczenie certyfikatów Eksperta „Cogito”

10.15 – 10.45        Wykład wprowadzający

Jerzy Bralczyk „Język i zdrowie psychiczne”

 

10.45 – 12.45        I sesja panelowa

Reforma psychiatrii „Od pacjenta do osoby”

Prowadzący: Andrzej Cechnicki i Joanna Rogalska

Słowo wstępne Marek Balicki

Uczestnicy (wg alfabetu)

 1. Izabela Ciuńczyk
 2. Krystyna Górna
 3. Piotr Harhaj
 4. Janusz Heitzman
 5. Przemysław Krzyżanowski
 6. Anna Olearczuk

 

13.00 – 15.00        II sesja panelowa

Reforma Psychiatrii dzieci i młodzieży „Czy mamy jeszcze czas?”

Prowadzący: Małgorzata Janas-Kozik, Tomasz Rowiński

Słowo wstępne Małgorzata Janas-Kozik

Uczestnicy (wg alfabetu)

 1. Grzegorz Pietruczuk
 2. Marta Puciłowska
 3. Tomasz Rowiński
 4. Agnieszka Słopień
 5. Pola Wróbel, Kornelia Białek, Wiktoria Kraszewska

 

15.10 – 15.50         Mini wykłady

Barbara Remberk, Aleksandra Gozdanek  „Wpływ pandemii na stan psychiczny dzieci i młodzieży”

Piotr Gałecki „Zdrowie psychiczne w pandemii”

 

Wystąpienia podsumowujące

15.50 – 16.10         Maria Libura – „Psychiatria na rynku cierpienia”

16.10 – 16.30         Jacek Wciórka – III Deklaracja Warszawska 

 

 • *program może ulegać korektom

—————

 

WHO IS WHO (wg kolejności występowania)

 1. Iwona Schymalla – dziennikarka, MedExpress
 2. Jerzy Bralczyk – polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki.
 3. Joanna Krzyżanowska-Zbucka – psychiatra, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, Fundacja eFkropka
 4. Krzysztof Rogowski – koordynator Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego, edukator i członek Zarządu Fundacji eFkropka
 5. Jerzy Samochowiec – Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
 6. Andrzej Cechnicki – psychiatra i psychoterapeuta, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie, przewodniczący SNPŚiR PTP
 7. Joanna Rogalska – Asystentka Zdrowienia
 8. Marek Balicki – kierownik Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, członek Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN
 9. Izabela Ciuńczyk – psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, dyrektor Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego.
 10. Krystyna Górna – prof. n. med i n. o zdr., pielęgniarka, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Koordynator Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego przy HCP w Poznaniu.
 11. Piotr Harhaj – pedagog, pracownik socjalny, dyrektor Centrum Samopomocy w Gdyni, prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie
 12. Janusz Heitzman – Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds Psychiatrii Sądowej, vice Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Kliniki Psychiatrii Sadowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN,
 13. Aleksandra Gozdanek – Lekarka w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członkini Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Oddziału Warszawskiego tego Towarzystwa.”
 14. Przemysław Krzyżanowski – Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. Polityki Społecznej, Przewodniczącym Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.
 15. Anna Olearczuk –  asystentka zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach, członkini Zarządu Fundacji eFkropka, członkini Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia
 16. Małgorzata Janas – Kozik – kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pełnomocnik ds reformy psychiatrii dzieci i młodzieży
 17. Grzegorz Pietruczuk – Burmistrz dzielnicy Bielany w Warszawie
 18. Marta Puciłowska – wiceprezeska Fundacji Szkoła z Klasą, współautorka projektu Rozmawiaj z Klasą o zdrowiu psychicznym w szkole
 19. Tomasz Rowiński – psycholog , dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 20. Agnieszka Słopień – psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
 21. Pola Wróbel, Kornelia Białek, Wiktoria Kraszewska – realizatorki kampanii D.presja – Akademia Choroby Prawdziwej w Gdyni. Głównym celem kampanii jest uświadomienie otoczenia, w którym się poruszamy o istnieniu problemu i jego skali jak i pomoc w przełamaniu wewnętrznej bariery młodych ludzi w korzystaniu z profesjonalnej opieki. Kolejnym celem jest naświetlenie tematu depresji, tak by przestał być bagatelizowany i traktowany powierzchownie. Poprzez kampanię chcemy także ułatwić osobom doświadczającym kryzysu psychicznego odnalezienie odpowiedniego wsparcia.
 22. Barbara Remberk – Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, kierownik Kliniki Dzieci i Młodzieży IPiN,
 23. Piotr Gałecki – Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
 24. Maria Libura – działaczka organizacji pacjentów na rzecz solidarnego i sprawiedliwego systemu ochrony zdrowia, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,
 25. Jacek Wciórka – profesor psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, koordynator Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

 

Podziel się tą stroną!

Skip to content