Prelegenci

prof. dr hab. Jerzy Bralczyk

Polski językoznawca i gramatyk normatywny, profesor nauk humanistycznych,   specjalista w zakresie języka mediów, reklamy i polityki.
Joanna Krzyżanowska-Zbucka

Psychiatra, przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego. Instytut Psychiatrii i Neurologii, Sekcja Naukowa Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, Fundacja eFkropka
Krzysztof Rogowski

Koordynator Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego, edukator i członek Zarządu Fundacji eFkropka
prof. dr hab. n. med. Jerzy Samochowiec

Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, kierownik Katedry i Kliniki Psychiatrii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
prof. dr hab. Andrzej Cechnicki

Psychiatra, psychoterapeuta, członek zarządu Polsko-Niemieckiego i Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, kierownik Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Koordynator programu „Schizofrenia — otwórzcie drzwi”.
Joanna Rogalska

Asystentka Zdrowienia
Dr Marek Balicki

Psychiatra, kierownik Biura pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.
dr Izabela Ciuńczyk

Psychiatra, psychoterapeuta, specjalista terapii środowiskowej, dyrektor Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Koszalinie, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego.
prof. n. med. i n. o zdr. Krystyna Górna

Pielęgniarka, Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa psychiatrycznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Koordynator Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego przy HCP w Poznaniu.
Piotr Harhaj

Pedagog, pracownik socjalny, animator przedsięwzięć społecznych. Organizator działań na rzecz społeczności lokalnych. Kierownik Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni. Animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Założyciel i prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie.
prof. dr hab. Janusz Heitzman

Pełnomocnik Ministra Zdrowia ds Psychiatrii Sądowej, vice Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego,  kierownik Kliniki Psychiatrii Sadowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, Członek Komitetu Zdrowia Publicznego PAN.
mgr Przemysław Krzyżanowski

Zastępca Prezydenta Miasta Koszalina ds. Polityki Społecznej, Przewodniczący Komisji Edukacji Związku Miast Polskich.
Anna Olearczuk

Asystentka zdrowienia w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego na Bielanach, członkini Zarządu Fundacji eFkropka, członkini Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministerstwie Zdrowia.  
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik

Kierownik Katedry Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pełnomocnik ds reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.
mgr Grzegorz Pietruczuk

Burmistrz dzielnicy Bielany w Warszawie
Marta Puciłowska

Wiceprezeska Fundacji Szkoła z Klasą, współautorka projektu Rozmawiaj z Klasą o zdrowiu psychicznym w szkole.
dr Tomasz Rowiński

Psycholog , dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

Psychiatra, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, konsultant krajowy w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży
Pola Wróbel, Kornelia Białek, Wiktoria Kraszewska

Realizatorki kampanii D.presja - Akademia Choroby Prawdziwej w Gdyni. Głównym celem kampanii jest uświadomienie otoczenia, w którym się poruszamy o istnieniu problemu i jego skali jak i pomoc w przełamaniu wewnętrznej bariery młodych ludzi w korzystaniu z profesjonalnej opieki. Kolejnym celem jest naświetlenie tematu depresji, tak by przestał być bagatelizowany i traktowany powierzchownie. Poprzez kampanię chcemy także ułatwić osobom doświadczającym kryzysu psychicznego odnalezienie odpowiedniego wsparcia.
Dr hab. n. med. Barbara Remberk

Konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży, Kierownik Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członek zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Oddziału Warszawskiego tegoż Towarzystwa, członek zespołu roboczego ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przy Departamencie Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia i zespołu do spraw aktywnej polityki wobec zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży przy Rzeczniku Praw Dziecka. W pracy klinicznej koncentruje się na leczeniu zaburzeń występujących w okresie adolescencji, zaś obszarem zainteresowań naukowych dr hab. Barbary Remberk są psychozy o wczesnym początku i rola aktywności fizycznej we wspomaganiu leczenia psychiatrycznego.
Aleksandra Gozdanek

Lekarka w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, członkini Sekcji Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Oddziału Warszawskiego tego Towarzystwa.
prof. dr hab. n. med. Piotr Gałecki

Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii, kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Maria Libura

Działaczka organizacji pacjentów na rzecz solidarnego i sprawiedliwego systemu ochrony zdrowia, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
prof. dr hab. n. med. Jacek Wciórka

Instytut Psychiatrii i Neurologii, koordynator Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Podziel się tą stroną!