Marek Balicki – Lekarz specjalista psychiatra. Współprzewodniczący Komisji Ekspertów ds. Ochrony Zdrowia Psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, członek Rady ds. Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, przewodniczący Rady Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem.
Wieloletni prezes Warszawskiego Towarzystwa Pomocy Lekarskiej i Opieki nad Psychicznie i Nerwowo Chorymi. Kierował kilkoma szpitalami warszawskimi, m.in. Szpitalem Psychiatrycznym „Drewnica”. W latach 2013-2018 był kierownikiem Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego, a w okresie 2018-2021 kierował Biurem ds. Pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego przy IPiN. Dwukrotny minister zdrowia (2003 oraz 2004-2005), doradca Prezydenta RP (1998-2001), wieloletni parlamentarzysta.


 

Bogdan de Barbaro – Profesor dr hab. nauk med., psychiatra, psychoterapeuta, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego.    W latach 1993 – 2016 kierownik Zakładu Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii UJ.  W latach 2016 – 2019 kierownik Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum.   Obecnie współpracuje z Fundacją Rozwoju Terapii Rodzin „Na Szlaku” w Krakowie.   

 


 

 

 

 

Marta Białek-Graczyk – Prezeska Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”, socjolożka, autorka i tutorka projektów społecznych z dwudziestoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w tworzeniu projektów i innowacji społecznych w odpowiedzi na ważne wyzwania społeczne: starzejące się społeczeństwo, czy życie w międzykulturowych społecznościach. Tutorka towarzysząca dotychczas rozwoju ponad 100 lokalnym projektom społeczno-kulturalnych w całej Polsce. Autorka publikacji poświęconych animacji kultury i działaniom społecznym.  Od 2023 roku rozwija autorski kurs „Kioski Troski – kurs o zdrowiu psychicznym dla kadr kultury”. Wierzy, że kultura – twórcy, instytucje i organizacje –  mogą być potężnym narzędziem we wspieraniu osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

 


 

 

 

Anna Bielańska – Psycholog kliniczny, psychoterapeuta i superwizor psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracowała w oddziałach dziennych Kliniki Psychiatrycznej w Krakowie głównie z pacjentami z zaburzeniami psychotycznymi. Tworzyła wraz z profesorem Andrzejem Cechnickim krakowski system psychiatrii środowiskowej. Od 2019 roku prowadzi wraz zespołem szkolenie dla przyszłych asystentów zdrowienia a także superwizję dla już pracujących asystentów zdrowienia. Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Ponadto terapeuta, trener i superwizor psychodramy Polskiego Instytutu Psychodramy i Psychodrama Institute for Europe.


 

 

 Regina Bisikiewicz – Założycielka i prezes fundacji Polski Instytut Otwartego Dialogu. Od 2011 roku wspomaga swoim doświadczeniem liderów zmian, kształtuje w społeczeństwie nowe postawy, a przede wszystko odkrywa potencjał drzemiący w ludziach. Gorąco wierzy, że dzięki współpracy – na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym – pracowników Służby Zdrowia, decydentów, osób doświadczonych i rodzin zaangażowanych w organizacjach pozarządowych, można dokonać epokowej zmiany w polskim systemie zdrowia psychicznego.

Potwierdzeniem dotychczasowych osiągnięć Reginy jest uznanie jej w 2021 roku  przez europejską organizację Mental Health Europe, za jedną z 10-ciu kobiet w Europie – pionierek zmian w dziedzinie zdrowia psychicznego. Więcej informacji pod linkiem https://www.mhe-sme.org/women-in-europes-mental-health

Niektóre z pełnionych funkcji, to: Koordynator międzynarodowego projektu „Europejskie partnerstwo na rzecz rozpowszechnienia Otwartego Dialogu” (Finlandia, Dania, Norwegia, Niemcy, Austria i Polska,  2013-2015) finansowanego przez program Leonardo da Vinci Life learning. Koordynator projektu “Experienced – Involved (Ex-In)” Niemcy, Polska, 2013 – 2015, który zapoczątkował przygotowanie kilkudziesięciu Asystentów Zdrowienia do roli eksperta przez doświadczenie w Centrach Zdrowia Psychicznego, członek 4-osobowego zespołu ekspertów powołanego w I/2015 roku przez Departament Zdrowia Publicznego przy Ministerstwie Zdrowia w celu przygotowania Narodowego Programu Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2020. Autor ekspertyzy projektu Ustawy o zdrowiu publicznym (druk 3675) na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, VIII/2015, członek Human Rights Committee w Mental Health Europe, Bruksela (2015-2021).


Norbert Bolek – Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego, studiował zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim, kilka lat pracował w handlu zagranicznym. Obecnie od kilku lat zatrudniony w Fundacji eFkropka jako koordynator projektów, działa tam także intensywnie jako edukator (ponad 100 przeprowadzonych warsztatów). Był członkiem zespołu opracowującego wyniki ankiety, stworzonej przez Katarzynę Parzuchowską, skierowanej do pacjentów szpitali psychiatrycznych – „Standardy Opieki Psychiatrycznej”. Prywatnie miłośnik dobrej muzyki i nowych technologii.


 

Ewa Brzóska-Konkol – Dr n med. i n o zdr., psycholog, certyfikowana psychoterapeutka poznawczo- behawioralna, psychotraumatolog. Od 2018r związana z Kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Instytucje Psychiatrii i Neurologii, a od 2022r współtwórca i kierownik Oddziału Dziennego dla Dzieci i Młodzieży przy ul Goplańskiej. W latach 2020-2023 Kierownik Projektu skalowania innowacji społecznej dotyczącej Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w ramach Funduszy Europejskich POWER realizowanego na Mokotowie. Wykładowca akademicki. Prowadzi psychoterapię młodzieży i młodych dorosłych oraz diagnozę psychologiczną.

 

 

 


Izabella Chauffour – Związana z Grupą BNP Paribas od ponad 20 lat. Zaczynała w Cetelem Polska Expansion S.A., spółce BNP Paribas Personal Finance, wspierając dyrektora operacyjnego w tworzeniu procesów i wdrażaniu standardów grupowych. Następnym krokiem w jej karierze był obszar polityk kredytowych, w którym objęła swoje pierwsze stanowisko menadżerskie. Wraz z kolejnymi zmianami w organizacji, podejmowała się nowych wyzwań – tworzyła funkcję Compliance i zarządzania ryzykiem operacyjnym, pełniła rolę „facylitatora” w procesie fuzji transgranicznej Oddziału Sygma Banque z Cetelem Bankiem, nadzorowała Audyt Wewnętrzny. W 2021 r. podjęła odważną decyzję o zmianie, obejmując stanowisko Dyrektorki Departamentu Relacji Pracowniczych i Ryzyka HR, a następnie rozszerzając obszar odpowiedzialności o  Wynagrodzenia, Benefity, Raportowanie. Stanowisko Dyrektorki Wykonawczej Obszaru HR objęła w lipcu 2023 r., dołączając tym samym do Komitetu Wykonawczego Banku BNP Paribas.

Izabella Chaffour odgrywała bardzo istotną rolę w kształtowaniu kultury organizacyjnej banku opartej o inkluzywność. Nadzorowała obszar Diversity&Inclusion oraz prace nad ważną częścią Kodeksu Postępowania w zakresie szacunku dla innych. Nadzorując współpracę ze związkami zawodowymi istotnie przyczyniła się do zbudowania opartych na zaufaniu relacji z partnerami społecznymi banku. Wdrożone przez nią rozwiązania w zakresie pracy zdalnej wyróżniają bank na rynku oferując pracownikom elastyczność modelu pracy, zaś nadzorowany przez nią obszar regulacyjny i kontrolny zapewnia bankowi wysoką jakość rozwiązań HR. Prowadzone przez nią projekty w  obszarze reorganizacji polityki płacowej mają na celu zwiększenie konkurencyjności banku i zadowolenia pracowników. Od ponad roku nadzorując budżet HR, koncentrowała prace w kierunku digitalizacji i wykorzystania danych HR w raportach zarządczych oraz współpracy w planowaniu zasobów ludzkich z kluczowymi interesariuszami. Jest jedną z liderek oddolnego programu Kobiety Zmieniające BNP Paribas. Misją tego programu jest uwolnienie potencjału kobiet w celu budowania różnorodnej organizacji, która wspiera realizację strategii banku i rozwój jego pracowników.Andrzej Cechnicki – Prof. dr hab. n. med., psychiatra i psychoterapeuta, superwizor psychoterapii PTP, pracownik Ośrodka Psychiatrii Środowiskowej i Badań nad Psychozami Katedry Psychiatrii UJCM w Krakowie, Wiceprzewodniczący Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, członek Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej i Przewodniczący Rady Naukowej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji PTP, Przewodniczący Ogólnopolskiego Porozumienia na rzecz Realizacji NPOZP w Polsce. Pomysłodawca i realizator krakowskiego systemu leczenia i rehabilitacji osób chorujących na schizofrenię oraz programu integracji zawodowej: Pensjonatu  „U Pana Cogito” i „Zielonego Dołu”, w których zatrudnienie znajdują osoby po kryzysach psychicznych. Współtwórca i honorowy Przewodniczący Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Członek Zarządu Enmesh. Były Krajowy Koordynator Programu Przeciwko Piętnie i Wykluczeniu Osób Chorujących Psychicznie we współpracy z WHO. Autor ponad stu publikacji z zakresu schizofrenii, rehabilitacji  i psychiatrii społecznej m.in. monografii „Schizofrenia – proces wielowymiarowy. Krakowskie prospektywne badania przebiegu, prognozy i wyników leczenia” i z Anną Liberadzką „Umacnianie i zdrowienie. Dać nadzieję”  


 

Łukasz Chorab – Asystent Zdrowienia zatrudniony od czerwca 2020 w Centrum Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu. Ukończył kurs Asystenta Zdrowienia prowadzony przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Psychiatrii Środowiskowej oraz Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi w Krakowie,  zakończony  uzyskaniem certyfikatu w lipcu 2021. Opiekun osób starszych i zależnych, odbył staż w Domu Pomocy Sandomierz.

 

 

 

 

 


Marek Cichocki – Prof. dr hab. filozof, historyk idei, wykładowca Collegium Civitas w Warszawie i Kolegium Europejskiego w Natolinie. Współtwórca środowiska Teologii Politycznej. Autor książek i artykułów o historii i kulturze.


 

Konrad Ciesiołkiewicz – Przewodniczący Komitetu Dialogu Społecznego KIG, prezes Fundacji Orange i przewodniczący rady Fundacji Dorastaj z Nami, udzielającej pomocy psychologicznej, edukacyjnej, prawnej i socjalnej dzieciom z rodzin, w których rodzic zginął lub utracił zdrowie, pełniąc służbę publiczną. Laureat Nagrody im. Janusza Korczaka 2023 i współpracownik Uczelni Korczaka. Z wykształcenia jest psychologiem, politologiem, doktorem nauk społecznych. 

 

 

 

 

 


Izabela Ciuńczyk – Lekarka specjalistka psychiatrka, psychoterapeutka, specjalistka terapii środowiskowej, dyrektora Środkowopomorskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MEDiSON w Koszalinie, prezeska Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrów Zdrowia Psychicznego. 

 

 

 

 


 

 


Dominika Dudek – Prof. dr hab. n. med., Kierownik Katedry Psychiatrii i Kliniki Psychiatrii Dorosłych CMUJ, Członek Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (od czerwca 2022 r), Przewodnicząca Komisji Bioetycznej UJ, Redaktor Naczelna czasopisma Psychiatria Polska, Przewodnicząca Komitetu Redakcyjnego Wydawnictwa PTP, członek Rady Społecznej Szpitala im dr Józefa Babińskiego w Krakowie, autorka i współautorka kilkuset publikacji naukowych oraz licznych publikacji popularyzacyjnych problematykę psychiatrii jak również zdrowia psychicznego, laureatka wielu prestiżowych nagród  z dziedziny psychiatrii.

 

 


 

Agnieszka Ejsmont – Osoba ze zdiagnozowaną schizofrenią. Absolwentka pracy socjalnej. Od 1997 roku do 2003 roku prezes klubu pacjenta Amicus. W 2001 w Światowym Roku Wolontariatu otrzymała dyplom uznania za działalność na rzecz osób chorujących psychicznie. Od 2015 roku członkini Grupy Wsparcia Osób z Doświadczeniem Kryzysu Psychicznego TROP. Od 2016 roku do 2024 roku uczestniczka Programu Doradca Telefoniczny, gdzie udzielała wsparcia emocjonalnego i informacyjnego osobom po kryzysach psychicznych i ich bliskim. Czynna uczestniczka konferencji, warsztatów, seminariów, szkoleń, prelekcji o tematyce zdrowia psychicznego. Współautora biuletynu TROPICIEL. W 2019 otrzymała nagrodę: Człowiek bez barier ze St. Integracja. W 2019 roku otrzymała dyplom Doradcy do Spraw Zdrowienia. Autorka wierszy i bajek, w których porusza tematy zdrowia psychicznego. Pracowała jako asystent zdrowienia w Nowowiejskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie.

 


 


 
Monika Federowicz – z wykształcenia jest biotechnologiem. Przez wiele lat pracowała w farmacji zajmując się, między innymi, zagadnieniem farmakoterapii depresji, zaburzeń lękowych oraz choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD). Monika od 6 lat realizuje się zawodowo jako asystentka zdrowienia. Pomysł zmiany zawodu narodził się z doświadczenia oraz głębokiej wiary w to, że odpowiednie wsparcie i wiedza na temat zdrowienia wraz z możliwościami  jakie daje Psychiatria Środowiskowa, może przyczynić się do łagodniejszego i krótszego przebiegu choroby psychicznej.
W latach 2018-2020 pracowała w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”
w Szpitalu Bródnowskim.
Od 2019 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, gdzie zdobyła doświadczenie pracy w:Oddziale Zapobiegania Nawrotom, Zespole Leczenia Domowego, Oddziale dziennym oraz Oddziale zamkniętym całodobowym I Kliniki Psychiatrycznej.
Od początku roku 2024 pracuje w Ursynowsko-Wilanowskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Oddziale całodobowym, zamkniętym, wchodzącym w skład struktury III Kliniki Psychiatrycznej IPiN. W ramach poszerzania kompetencji odbyła roczne szkolenie „PSYCHOTERAPIA OSÓB Z DIAGNOZĄ SCHIZOFRENII” w ośrodku Psyche Plus. Ukończyła również Studium Medyczne uzyskując dyplom terapeuty zajęciowego. W Fundacji eFkropka działała jako edukator w Warsztatach Antystygmatyzacyjnych oraz Akademii Sztuk Przepięknych na festiwalu Pol’and’Rock Festival. Obecnie prowadzi grupę wsparcia, warsztaty zdrowienia i rozmowy indywidualne z pacjentami doświadczającymi kryzysu psychicznego.

  Angelika Friedrich –
Działaczka społeczna, studentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Katowicach i założycielka Nastoletniego Azylu (inicjatywy psychoedukacyjnej). W 2023 roku znalazła się w gronie finalistów i finalistek listy „25 under 25” Forbesa – w kategorii „Pozytywny Wpływ”. Współpracuje z naukowcami przy RESQL (system zapobiegania przemocy w szkole). Jej głównym zainteresowaniem jest psychiatria dziecięca i młodzieżowa. Na co dzień współpracuje z fundacjami, instytucjami, politykami i polityczkami – głównie przy Zespole Parlamentarnym ds. Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży. Bierze udział w debatach, konferencjach dot. psychiatrii, bo wierzy, że wspólnymi siłami jesteśmy w stanie ją naprawić. 

Jest również bohaterką książki Justyny Sucheckiej pt. „Nie powiem Ci, że wszystko będzie dobrze” oraz kampanii „Młode Głowy”.


 

 

Anna GajewskaDoradca zawodowy, coach, pośrednik pracy. Absolwentka Uniwersytetu SWPS w        Poznaniu – studiów podyplomowych na kierunku psychologia społeczna i Uniwersytetu Adama        Mickiewicza w Poznaniu – na kierunku coaching.

Pracuje na stanowisku pośrednika pracy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kutnie. Pomaga bezrobotnym znaleźć odpowiednią dla nich pracę, odnaleźć się na rynku pracy, uwierzyć w siebie, zrobić pierwszy krok i zmienić coś w swoim życiu.

Ma doświadczenie kryzysu psychicznego i procesu zdrowienia. Posiada wiedzę o tym jak ważne jest wsparcie i zrozumienie środowiska, pomoc specjalistów i jej dostępność.

Swoje doświadczenie choroby traktuje jako wyzwanie, możliwość rozwoju i pomocy innym. To dzięki niemu ukończyła kurs „Otwarty Dialog i terapia sieci społecznej w sytuacji kryzysu psychicznego” i uczestniczy w warsztatach rozwojowo-edukacyjnych o walorach terapeutycznych przygotowującym do roli Asystenta Zdrowienia. Współpracuje z Fundacją Polski Instytut Otwartego Dialogu i podejmuje działania prowadzące do powstania CZP na terenie powiatu kutnowskiego.

 


Dorota Gałczyńska-Zych – Dyrektor Szpitala Bielańskiego (od 2007 roku) – największego szpitala samorządu warszawskiego. Zarządzane przez nią szpitale otrzymują liczne nagrody i wyróżnienia. Szpital Wojewódzki w Siedlcach zdobył I miejsce w województwie Mazowieckim oraz XIII w Polsce w rankingu “Rzeczpospolitej”. Szpital Bielański został laureatem Polskiej Nagrody Jakości, uzyskał Certyfikat Akredytacyjny (CMJ) przyznawany przez Ministra Zdrowia, certyfikat ISO oraz tytuł „Szpital Przyjazny Pacjentowi”.

Została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrnym Krzyżem Zasługi, Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia” oraz została uhonorowana tytułem „Znakomity Przywódca” w ramach konkursu Polskiej Nagrody Jakości.

 

 

 


Agnieszka Gazda-Grzesiak – Asystent zdrowienia, psycholog, edukator społeczny. Pracuje na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej w CZP Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie oraz w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie prowadzonym przez Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej. Trenerka współprowadząca kursy asystenta zdrowienia. Zaangażowana w prace nad badaniami naukowymi dotyczącymi zdrowia psychicznego. Redaktora w czasopiśmie środowisk działających na rzecz osób chorujących psychicznie ” Dla nas „. Członek Stowarzyszenia „Otwórzcie drzwi” oraz Rady Pacjentów. Aktywistka na rzecz zdrowia psychicznego i propagowania idei psychiatrii środowiskowej.

 

 


 Ewa Giza – Lekarz internista, specjalista psychiatra, specjalista terapii środowiskowej, wieloletnia ordynator Oddziału Psychiatrycznego, Oddziału Dziennego Szpitala w Kołobrzegu. Pomysłodawczyni oraz Prezes SUPOZ Feniks, z którym od ponad 23 lat realizuje założenia psychiatrii środowiskowej w powiecie kołobrzeskim. 1.01.2022 r. uruchomiła pierwsze w kraju CZP typu B jako dyrektor SP ZOZ MSWiA Złocieniec. Zaangażowana w reformę psychiatrii polskiej osób dorosłych, dzieci od 2015 r. jako wiceprezes OSCZP, członek Rady ds. zdrowia psychicznego przy MZ, członek zarządu Stowarzyszenia Psychiatrii Środowiskowej PTPiR, przez wiele lat Przewodnicząca Sekcji PSPTPiR w Zachodniopomorskim, ZAFOS. Nauczycielka akademicka, autorka wielu wystąpień. Wysiłek i zaangażowanie w obszarze spraw społecznych, poprawy jakości leczenia oraz życia osób chorujących psychicznie przyniosły Jej m.in. Srebrny Krzyż Zasługi Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego, czy Odznakę Wojewody Zachodniopomorskiego „Primus in agendo” oraz inne nagrody i wyróżnienia.

 


 

Włodzisław Giziński – dr n. med. (ur. 19.10. 1952 w Działdowie) jest lekarzem specjalistą psychiatrii, certyfikowanym psychoterapeutą oraz superwizorem psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego Sekcji Naukowej Psychoterapii. W 1988 uzyskał stopień naukowy doktora i rozpoczął prowadzenie własnego gabinetu lekarskiego, który w ciągu 35 lat przekształcił się w centrum medyczne, prowadzące jeden z największych w Polsce prywatnych szpitali, z Centrum Psychiatrii oraz Centrum Badawczo-Rozwojowym. W 1989 został lekarzem wojewódzkim. Od 1992 do 1993 pełnił funkcję wojewody bydgoskiego. Po odwołaniu wrócił na uczelnię, na której zakładał i prowadził przez trzy lata Katedrę Medycyny Rodzinnej i Paliatywnej oraz wykształcił pierwszych 18 specjalistów w tej dziedzinie w byłym województwie bydgoskim. W 2006 powrócił do działalności politycznej. W wyborach samorządowych z listy Platformy Obywatelskiej został wybrany na radnego sejmiku kujawsko-pomorskiego. W nowo powołanym zarządzie objął stanowisko wicemarszałka województwa. W 2010 został radnym Bydgoszczy. Od października 2023 roku Poseł na Sejm RP X kadencji z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Członek sejmowych Komisji Zdrowia, Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych, Podkomisji stałej do spraw zdrowia psychicznego oraz przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Ziemi Bydgoskiej.


Dorota Głąb – Asystentka zdrowienia w CZP w Wieliczce. Posiada Certyfikat Asystenta Zdrowienia – ukończyła specjalistyczny kurs organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej oraz Stowarzyszenie Otwórzcie Drzwi. Ukończyła Policealną Szkołę Techniki Farmaceutycznej w Krakowie. Odbyła półroczny staż w Fundacji Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo. Posiada Certyfikat ukończenia Kursu Podstawowego “Otwartego Dialogu” prowadzonego przez Polski Instytut Otwartego Dialogu w projekcie Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę. Jest członkiem Akademii Liderów Cogito – łączącej osoby z doświadczeniem kryzysu, zaangażowane aktywnie na rzecz całej grupy osób chorujących psychicznie. 


 

 

Katarzyna Głowacka-Cieślicka –Wieloletni pracownik w obszarze HR. Wspomaganie osób po kryzysach psychicznych na drodze do zdrowienia stało się jej nową pasją i pracą. Asystent Zdrowienia w Centrum Seniora dla osób chorujących psychicznie w Krakowie. Działa również w Stowarzyszeniu „Otwórzcie Drzwi” oraz Akademii Liderów Cogito. Kończy studia psychologiczne. Prywatnie – szczęśliwa mama i żona.

 

 

 


Angelika Gyrczuk – Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie szkolenia oraz psychoterapeutka grupowa w trakcie szkoły psychoterapii grupowej w Laboratorium Psychoedukacji. 

Na co dzień pracuje psychoterapeutycznie z osobami dorosłymi i ze starszą młodzieżą. Prowadzi również grupy terapeutyczne oraz warsztaty i webinary o tematyce psychoedukacyjne i antystygmatyzacyjne dla różnych grup odbiorców. 

W fundacji eFkropka w ramach Poradni u Asystentów Zdrowienia prowadzi razem z Asystentami Zdrowienia grupy wsparcia dla osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. 

Członkini Komisji Rewizyjnej Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.


 

Patryk Hałajczak – Psycholog, seksuolog, psychotraumatolog, logopeda oraz psychoterapeuta w trakcie szkolenia w nurcie poznawczo – behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnym wieku m.in. w szpitalu, w szkole, w żłobku i przedszkolu, w Domu Dziecka, Poradni Zdrowia Psychicznego, Ośrodku Leczenia Uzależnień czy w Centrum Pomocy Rodzinie.

Prowadzi prywatną praktykę psychologiczną i terapeutyczną, jest biegłym sądowym psychologiem, seksuologiem, psychotraumatologiem w Instytucie Naukowo – Badawczym, psychologiem orzecznikiem w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz psychologiem szkolnym i przedszkolnym.

Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Koordynator ds. Psychologii Edukacyjnej Warszawskiego Oddziału Terenowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zaangażowany w pracę na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz psychologów pracujących w systemie oświaty.


Piotr Harhaj – Pedagog, pracownik socjalny, animator przedsięwzięć społecznych, edukacyjnych i kulturalnych. Dyrektor Centrum Samopomocy w Gdyni. Prezes Stowarzyszenia Na Drodze Ekspresji w Sopocie. Organizator inicjatyw na rzecz społeczności lokalnych. Zaangażowany w działalność społeczną i obywatelską.  Działający na rzecz procesów włączenia społecznego osób marginalizowanych, w szczególności  osób z niepełnosprawnością  intelektualną i doświadczających kryzysów psychicznych. Praktyk pracy socjalnej  i terapii społecznej w obszarze zdrowia psychicznego. Współtwórca kampanii społecznych. Animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego. Członek Komisji Ekspertów ds Ochrony Zdrowia Psychicznego Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

 


Janusz Heitzman – prof. dr hab. nauk medycznych i nauk o zdrowiu, specjalista psychiatra, profesor w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, pełnomocnik Ministra Zdrowia ds. psychiatrii sądowej, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Sądowej, przewodniczący Komisji Psychiatrycznej ds. środków zabezpieczających przy Ministrze Zdrowia, członek Komitetu Zdrowia Publicznego i Komitetu Nauk Klinicznych przy V Wydziale Medycznym PAN.
Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (2010-2013), Dyrektor Instytutu Psychiatrii i Neurologii (2016-2020), Kierownik Kliniki Psychiatrii Sądowej IPiN (2005-2023).
Uhonorowany tytułem „Aktywny w walce z depresją” (2013), dwukrotnie wyróżniony w konkursie Liderów medycyny (2013, 2023), nagrodą honorową „Złoty Otis Zaufania” za aktywność w walce z depresją dzieci i młodzieży, Osobowość Polskiej Medycyny (2023), otrzymał nagrodę „Perspektywy Medycyny” Kongresu Zdrowia Polaków (2024).

 

 

Barbara Imiołczyk – Działaczka społeczna, samorządowa i parlamentarna. Od 2010 r. pracuje w Biurze RPO. Kieruje Centrum Projektów Społecznych, próbując współtworzyć narzędzia zmian innych niż prawo. Pracuje m.in. w komisjach ekspertów ds. osób starszych i ds. osób głuchych oraz na rzecz rozwoju ruchu samopomocy osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego. Związana z Fundacją Stypendialną „Kalyna” https://www.kalyna.pl/ oraz  inicjatywą społeczną „(Nie) zapomniane cmentarze”. https://niezapomnianecmentarze.pl/

 

 

 

 


Małgorzata Janas-Kozik – prof. dr hab. n. med., specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, specjalista pediatrii, pełnomocnik MZ ds.  reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Kierownik Katedry i Oddziału Klinicznego Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach posadowionego w Centrum Zdrowia Dziecka i Rodziny im. Jana Pawła II w Sosnowcu. Zainteresowania naukowe – adolescencja, zaburzenia odżywiania zarówno klasyczne, jak i nowe, trudno diagnozowalne postaci, problematyka FASD, ASD, ChAD. Kierownik grantów europejskich w przeszłości i obecnie. Autorka i współautorka licznych publikacji naukowych, współredaktor dwutomowej Psychiatrii dzieci i młodzieży. Dwukrotnie nagrodzona nagrodą MZ – 2021 i 2022. Trzykrotnie uhonorowana wpisaniem na Listę Stu – 2019, 2022 i 2023r.


Jolanta Januszczak – Magister pielęgniarstwa i terapeuta środowiskowy, specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego, rodzinno-środowiskowego oraz ochrony zdrowia pracujących. Asystent pielęgniarstwa w Katedrze Pielęgniarstwa Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego. Od 1990 roku współpracująca z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w zakresie udzielanych świadczeń pielęgniarskich, gdzie pozostaje również zaangażowana w badania kliniczne w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. W trakcie

ponad 33 letniej kariery zawodowej promująca i realizująca projekty na rzecz podnoszenia kwalifikacji przez kadrę pielęgniarską oraz wspierająca działania na rzecz pomocy osobom po przebytym kryzysie psychicznym. 

Jako członek Prezydium Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych, podejmująca inicjatywę na rzecz poprawy jakości realizowanych świadczeń i warunków pracy w obszarze psychiatrii.


 

Agnieszka Jucewicz – Dziennikarka związana z „Gazetą Wyborczą”, gdzie pisze na tematy psychologiczne i społeczne. Autorka książek, m.in. „Czując. Rozmowy o emocjach”; „Dom w butelce. Rozmowy z dorosłymi dziećmi alkoholików” (napisanej z Magdaleną Kicińską); „Czasem czuję mocniej. Rozmowy o wychodzeniu z kryzysu psychicznego” i najnowszej, z prof. Bartłomiejem Dobroczyńskim- „Tańcząc. Rozmowy o kryzysie i przemianie”. Prowadzi autorski podcast „Moja odwaga”, w którym rozmawia o różnych obliczach odwagi i lęku. Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego.

 

 


 

 

Marek Kamiński – zdobywca biegunów oraz założyciel Kaminski Foundation i Kaminski Academy, czyli organizacji wspomagających odporność psychiczną u dzieci i dorosłych. Mentor, przedsiębiorca i odkrywca ludzkiego potencjału. Odbył ponad 80 ekstremalnych wypraw. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku, bez pomocy z zewnątrz, za co został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Między innymi dotarł na Bieguny z niepełnosprawnym, wówczas 15 letnim Jaśkiem Melą udowadniając, że nie ma rzeczy niemożliwych. Inspiruje setki tysięcy ludzi w Polsce i na świecie poprzez książki, filmy, podcasty, webinary oraz programy trenerskie.

 

 


Aleksandra Karaszewska – Psycholog, psychoterapeuta oraz filolog, ukończyła z wyróżnieniem Uniwersytet SWPS o specjalności psychologia kliniczna, jest także absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego. Certyfikowana trenerka i autorka polskiej adaptacji Kursu EX-IN® Ekspert przez doświadczenie® (Klinika Uniwersytecka w Hamburgu, Niemcy), przygotowującego do roli asystenta zdrowienia i edukatora w opiece psychiatrycznej. Prelegentka wielu ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji, zaangażowana w działania na rzecz rozwoju psychiatrii środowiskowej. Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową, pracuje w nurcie psychodynamicznym i integracyjnym. Ukończyła Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie (całościowe szkolenie psychoterapeutyczne rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne), a także dwuletnią  Szkołę Psychoterapii Grupowej – organizowaną również przez Laboratorium Psychoedukacji. Jest też absolwentką rocznego szkolenia z Otwartego Dialogu. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego. Zawodowo związana m.in. z Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu, gdzie pracuje od początku jego istnienia. Od 2013r. przeprowadziła wiele edycji Kursu EX-IN®, m.in. w Warszawie, Krakowie, Trójmieście i we Wrocławiu. 


René Keet – Jest praktykującym psychiatrą i dyrektorem środowiskowej służby zdrowia psychicznego GGZ-Noord-Holland-Noord w Holandii. Prowadzi Akademię FIT (Flexible, Innovative Top-ambulatory https://bit.ly/2xfeRBv, która zapewnia szkolenia, e-learning, ocenę usług i wsparcie dla międzynarodowych projektów reform środowiskowej opieki psychiatrycznej. 

Jest przewodniczącym Europejskiego Sieci Dostarczycieli Środowiskowych Usług Ochrony Zdrowia Psychicznego (EUCOMS, https://www.eucoms.net. Celem tej sieci jest wzajemne uczenie się od siebie w ramach wymiany międzynarodowej i wspieranie praw człowieka w ochronie zdrowia psychicznego. Jest to sieć praktyk oparta na wspólnej wizji zdrowia psychicznego społeczności. Wizja ta jest opisana w dokumencie konsensusowym, który można pobrać ze strony internetowej: https://bit.ly/2V6dGxl.  Po polsku: ile:///Users/katarzyna/Downloads/EUCOMSok%20(1).pdf Opisuje on 6 zasad w 15 minut na stronie https://vimeo.com /256413380 Jest międzynarodowym ekspertem w zakresie projektów reformy zdrowia psychicznego MENSANA w Mołdawii (http://trimbos.md/?lang=en) i innych projektów, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest członkiem Rady Liderów Klinicznych Międzynarodowa Inicjatywa Mental Health Leadership (IIMHL) https://www.iimhl.com/.


Lucyna Kicińska – Absolwentka  Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność wychowanie resocjalizujące, posiada uprawnienia pedagogiczne. Ukończyła pierwszy poziom Studium Terapii Narracyjnej zorganizowany przez Centre for Narrative Practice – Manchester UK oraz Studium Dialogu Motywującego. Umiejętności trenerskie zdobyła w Szkole Trenerów w Ośrodku Szkoleniowym Fundacji MARATON, gdzie ukończyła roczny kurs „Prowadzenie warsztatów i treningów w oparciu o proces grupowy”. Jest certyfikowaną suicydolożką PTS. Ukończyła liczne treningi, szkolenia i warsztaty tematyczne, m.in. Funkcjonowanie zespołów i grup, Trening zachowań społecznych, Warsztaty społecznego porozumiewania się, Po próbie samobójczej – działania szkoły, poradni w sytuacji kryzysu suicydalnego w szkole, Fierce Conversations® OdWażne rozmowy.  Od 19 lat jest związana z organizacjami pozarządowymi specjalizującymi się w pomocy telefonicznej i online dzieciom i dorosłym w trudnych sytuacjach życiowych. Jest członkinią Prezydium Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Suicydologicznego oraz Zespołu Roboczego ds. Prewencji Samobójstw i Depresji przy Radzie ds. Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia. Na co dzień pracuje jako przewodnicząca zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w XLI LO im. J. Lelewela w Warszawie, a także ekspertka Biura ds. Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Współpracuje z uczelniami wyższymi, szkołami, ośrodkami badawczymi oraz wydawnictwami. Prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji, wzmacniania potencjału dzieci i nastolatków, przeciwdziałania przemocy, profilaktyki ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży, zapobiegania autoagresji i samobójstwom. Jest autorką narzędzi edukacyjnych dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, a także kursów e-learning adresowanych do rodziców i profesjonalistów dotyczących problemu wykorzystywania seksualnego dzieci.


 

 

Izabela Kieres – Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego, certyfikowana asystentka zdrowienia. Należy do Akademii Liderów Cogito. Pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego w Kielcach. Prowadzi Klub Pacjenta, promuje aktywny i zdrowy styl życia.

 

 

 

.


Rafał Kłopotowski – Urodził się i wychował w Warszawie, chociaż przez wiele lat mieszkał w Kalifornii. Studiował na wydziale aktorskim łódzkiej PWSFTviT i reżyserię na University of California, Los Angeles.  Po projektach teatralnych w USA, Holandii i Polsce założył i prowadził grupę teatralną Scrap and Salvage. W 2017 roku u Rafała zdiagnozowano Chorobę Afektywną Dwubiegunową, ADHD i Narkolepsję. Od 2018 roku, po ukończeniu odpowiedniego kursu, pracował w National Alliance on Mental Illness jako Asystent Zdrowienia (Peer and Family Support Specialist) prowadząc i zarządzając Programem Grup Wsparcia.  Robił również prezentacje i pracował z indywidualnymi pacjentami. Jest także organizatorem i prowadzącym spotkań dla osób z chorobami psychicznymi i uzależnieniami w LifeRing Secular Recovery, świeckiej organizacji trzeźwości.  Zasiada także w Zarządzie tej organizacji. Od powrotu do Polski w 2022 roku, pracuje jako Asystent Zdrowienia, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na oddziale terapeutyczno-diagnostycznym.  W Ursynowsko-Wilanowskim Centrum Zdrowia Psychicznego prowadzi grupy wsparcia dla ludzi po kryzysie zdrowia psychicznego i ich bliskich.  W Fundacji eF Kropka jest Edukatorem i pracuje w poradni Asystentów Zdrowienia. Ma dwóch wspaniałych synów, starszy, u którego zdiagnozowano schizofrenię, pracuje, uczęszcza do college’u i jest pisarzem publikującym beletrystykę. Jego młodszy brat studiuje big data na Uniwersytecie w Oregonie.


Andrzej Kokoszka – Prof. dr hab. med., specjalista psychiatra i seksuolog, mgr psychologii, psychoterapeuta oraz superwizor. Kierownik II Kliniki Psychiatrycznej WUM w Warszawie. Koordynator Bródnowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego od początku pilotażu. Przez jedną kadencję ekspert ministra zdrowia w Radzie Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych.

Autor 13 książek, w tym, States of consciousness. Models for psychology and psychotherapy. (Springer, New York, 2007) oraz wielu publikacji w języku polskim i angielskim, w tym ponad 70 w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Zainteresowania badawcze: stany świadomości, czynniki psychoterapeutyczne, zaburzenia poznawcze w zaburzeniach psychicznych, psychodiabetologia, dysfunkcje seksualne, radzenie sobie z chorobą.

 


 

Paula Kowalczyk – Z wykształcenia architekt i urbanistka,  kilka lat pracowała w zawodzie. Od ośmiu lat jest zatrudniona na Oddziale Zaburzeń Afektywnych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na stanowisku terapeutki zajęciowej a de facto asystentki zdrowienia. Zaczynała jako wolontariuszka, kiedy jeszcze asystentów zdrowienia w Polsce nie było. Kurs ukończyła później – pod auspicjami krakowskiego stowarzyszenia „Otwórzcie Drzwi”. Choruje od 20 lat. Początkowo miała zdiagnozowaną depresję lękową i depresję, później chorobę afektywną dwubiegunową, ostatnio diagnoza zmieniła się na schizofrenię. Pracuje na oddziale zamkniętym, na którym sama była pacjentką. Pracowała w telefonie zaufania dla osób w kryzysie psychicznym Fundacji Itaka. Od początku 2024 roku przyjmuje też w Poradni u Asystentów Zdrowienia Fundacji eFkropka.

 

 


Aleksandra Kożuszek – Ukończyła studia na wydziale muzykologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Zawód wykonywany – nauczyciel. Wielokrotna pacjentka Kliniki Psychiatrii w Krakowie. Po długich zmaganiach z chorobą powróciła do normalnego funkcjonowania w społeczeństwie. Od 2010 dzieli się  swoim doświadczeniem na konferencjach polskich i międzynarodowych. Brała udział w wielu audycjach radiowych i telewizyjnych. Jest autorką książki „Radość odzyskana”, która daje nadzieję na wyzdrowienie nawet z najcięższych chorób psychicznych. Certyfikowany trener kursu EX-IN Ekspert przez doświadczenie® w tej chwili jedyny w Polsce trener z doświadczeniem kryzysu, uprawniony do prowadzenia profesjonalnego Treningu EX-IN®. Kwalifikacje do prowadzenia Kursu uzyskała w Niemczech (Klinika Uniwersytecka w Hamburgu). Od 2013 r. współprowadzi Kursy EX-IN® m.in. w Warszawie, w Krakowie, w Trójmieście i we Wrocławiu.


binary comment

Joanna Krzyżanowska-Zbucka – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego. Psychiatra, wieloletnia pracownica Instytutu Psychiatrii i Neurologii, ostatnie 20 lat  kierowała Oddziałem Zapobiegania Nawrotom Psychoz F10 I Kliniki Psychiatrycznej. Przewodnicząca Sekcji Naukowej Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Współzałożycielka i członkini Zarządu Fundacji  eFkropka.

Współpracowała i współpracuje z organizacjami zajmującymi się przeciwdziałaniem przemocy domowej (Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Niebieska Linia), po okresie pracy z Fundacją Rodzić po Ludzku zajmuje się tematyką okołoporodowych zaburzeń psychicznych. 

Pracuje w Pracowni Terapii i Rozwoju w Warszawie, gdzie konsultuje i leczy pacjentów.   


Urszula Kubicka-Kraszyńska – Socjolożka, absolwentka Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Psychotraumatolożka. Nauczycielka akademicka WUM. W latach 2002-2011 w Fundacji Rodzić po Ludzku tworzyła program rzecznictwa i monitoringu przestrzegania praw kobiet-pacjentek w opiece okołoporodowej. Zrealizowała kilka kampanii społecznych (m.in. „Akcja Rodzić po ludzku” 2005-2006), badań ilościowych, jakościowych oraz monitoringów dotyczących przestrzegania praw pacjenta oraz oceny jakości opieki nad matką i dzieckiem w Polsce. Jako reprezentantka strony społecznej brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministerstwo Zdrowia do opracowania projektu standardu opieki okołoporodowej w latach 2007-2011. Autorka, współautorka i redaktorka licznych raportów, publikacji popularno-naukowych i naukowych, dotyczących przede wszystkim praw pacjenta, opieki okołoporodowej opartej na dowodach naukowych, samodzielności i niezależności zawodu położnej oraz ochrony dzieci przed krzywdzeniem. Od 2017 r. pracuje w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, w latach 2019-2022 była koordynatorką Centrum Dziecka i Rodziny w Warszawie – programu wczesnej profilaktyki krzywdzenia dzieci oraz wspierania rodzicielstwa. Aktualnie w FDDS pracuje w programie Standardy Ochrony Dzieci i zajmuje się problematyką wdrażania standardów ochrony małoletnich w instytucjach pracujących z dziećmi i profilaktyką krzywdzenia dzieci na poziomie instytucjonalnym, przede wszystkim w systemie ochrony zdrowia. W obszarze jej głównych zainteresowań jest przestrzeganie praw dziecka-pacjenta, trauma medyczna oraz relacje między indywidualną a instytucjonalną odpowiedzialnością za ochronę dzieci przed krzywdzeniem. 


 

 

Dominik Kuc – Członek Zarządu Fundacji GrowSPACE, w ramach której zajmuje się wspieraniem edukacji i zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Jest współautorem raportu o dostępności opieki psychologicznej w szkołach i inicjatorem warszawskiej linii zdrowia psychicznego. Od 2023 roku współtworzy porozumienie „TAK dla Prewencji Suicydalnej”. Za działalność dla najmłodszych został honorowany nagrodą im. Janusza Korczaka.

 

 

 


Elżbieta Kucińska – Profesor oświaty, certyfikowana psychoterapeutka, socjoterapeutka. Członkini zarządu Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”. W Stowarzyszeniu współrealizuje działania na rzecz psychiatrii środowiskowej w zakresie profilaktyki, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku. Od 30 lat pracuje w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 2 „Kąt” w Warszawie. Jest specjalistką w zakresie pomocy  uczniom ze SPE (specjalne potrzeby edukacyjne). Autorka i koordynatorka merytoryczna w okresie 2010-2022 projektu „Specjalistyczne Punkty Konsultacyjne” realizowanym na terenie Warszawy. Pracuje ze studentami, nauczycielami, rodzicami oraz uczniami. Prowadzi superwizje indywidualne oraz grupowe dla osób pracujących z dziećmi młodzieżą. 


 

 

Jarosław Kurdziel – Wiceprezes Zarządu PAYROLL 360 Sp. z o.o. – projektu stworzonego i od ponad 20 lat konsekwentnie realizowanego przez zespół specjalistów i ekspertów w zakresie outsourcingu kadr i płac oraz outsourcingu zatrudnienia. Członek Zarządu Małopolskiego Związku Pracodawców Lewiatan,  Przewodniczący Rady Dyrektorów Personalnych i Rynku Pracy przy MZP, członek bliźniaczej Rady w Konfederacji Lewiatan, Członek Powiatowych Rad Zatrudnienia w Mieście Krakowie, Olkuszu i Oświęcimiu. Odpowiada za obszary Prawa Pracy, ubezpieczeń społecznych, BHP.

 

 


Michał Lew-Starowicz – Dr hab.n.med., Prof. CMKP, FECSM. 

Lekarz, specjalista psychiatra, seksuolog, psychoterapeuta i superwizor terapii zaburzeń seksualnych Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. W latach 2006-2019 związany zawodowo z Instytutem Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, od 2017 do 2019 jako Z-ca Dyrektora IPiN ds. Nauki. Od 2019 związany ze Szpitalem Bielańskim, pełni funkcje Kierownika Bielańskiego Centrum Zdrowia Psychicznego oraz Kliniki Psychiatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Redaktor naczelny czasopism naukowych Journal of Sexual and Mental Health oraz Psychiatrii. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego, członek Zarządu European Society for Sexual Medicine, komitetu naukowego International Society for Sexual Medicine oraz międzynarodowych komitetów redakcyjnych czasopism naukowych Journal of Sexual Medicine, International Journal of Sexual Health i Sexual Health & Compulsivity.  

Zaangażowany w badania o charakterze interdyscyplinarnym w obszarze zdrowia psychicznego i seksuologii. Autor/współautor publikacji naukowych i wystąpień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prywatnie miłośnik aktywnego podróżowania i triathlonista amator. 


Agnieszka Lewonowska-Banach – Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja zatrudniającego 32 osoby niepełnosprawne z zaburzeniami psychicznymi – uczestniczyła w jego powstawaniu i zarządza nim od 2003 roku, z sukcesem animując lokalne środowisko sprzyjające zdrowieniu i tworząc kulturę organizacyjną  wspierającą programy aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami.

Z wykształcenia mgr pielęgniarstwa, która od 1996 roku związana jest z krakowską psychiatrią środowiskową i ekonomią społeczną. Absolwentka studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie z zakresu zarządzania Małymi i Średnimi Firmami , studiów podyplomowych z ekonomii społecznej oraz studiów podyplomowych doradztwo, orientacja zawodowa i coaching kariery. Specjalista w zakresie organizacji pracy w turystyce i hotelarstwie. 

Od 1999 roku członek założyciel i Skarbnik Stowarzyszenia Na rzecz Rozwoju Psychiatrii I Opieki Środowiskowej a od 2004 roku Sekretarz Stowarzyszenia Rodzin Zdrowie Psychiczne. Od 2012 roku Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin  Osób Chorujących Psychicznie „RODZINY”. Od 2007 roku pomysłodawca i redaktor naczelna  czasopisma dla rodzin osób chorujących psychicznie „RODZINY” , który wydawany był do roku 2017 systematycznie  wspierał rodziny w całej Polsce docierając  do nich bezpłatnie w formie półrocznika drukowanego oraz elektronicznego. W 2005 roku z ramienia Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej (SRP)  była zaangażowana w tworzenie i rozruch przedsiębiorstwa społecznego Laboratorium Cogito Sp.  z o.o. w Krakowie tworzącego miejsca pracy dla osób po kryzysach psychicznych, działając w nim w pierwszym roku działalności  jako Wiceprezes Zarządu. Od 2013 roku z ramienia  Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej współtworzy Spółdzielnię Socjalną „Kobierzyn” w Krakowie pełniąc w pierwszym roku działalności funkcję Wiceprezesa Zarządu. Jest to spółdzielnia socjalna osób prawnych (Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej wraz z Fundacją Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca) zatrudniająca 20 osób chorujących psychicznie. Od 2011 roku członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego działającej przy Ministerstwie Zdrowia. W latach 2015-2018  r. członek Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, a w kadencji 2023-2026 Pierwsza Wiceprzewodnicząca Małopolskiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Od 2016 r. zaangażowana w monitorowanie i wdrażanie Konwencji ONZ o prawach osób z niepełnosprawnościami, uczestniczyła w przygotowywaniu Raportu Alternatywnego  z realizacji konwencji (www.konwencja.org)

Ekspert Instytutu Badań Edukacyjnych w zakresie oceny kwalifikacji rynkowych w branży gastronomicznej i hotelarskiego, w szczególności kierowanych do osób z niepełnosprawnościami. W 2018 r. odznaczona Medalem Honoris gratia przez Prezydenta Miasta Krakowa.


 

 

Katarzyna Łaziuk – Zastępczyni burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Nadzoruje pracę instytucji kultury, placówek edukacyjnych oraz pomocy społecznej. Odpowiada za projekty smart city, współpracę zagraniczną i pozyskiwanie środków zewnętrznych. Jest inicjatorką działań na rzecz zdrowia psychicznego w ramach aliansu przeciw depresji Koordynuje pracę punktu informacji europejskiej Europe Direct Mińsk Mazowiecki.
Absolwentka filologii angielskiej i pedagogiki terapeutycznej. 

 

 


 

 

 

 

 


 


 

 

 

Artur Kochański – Psychiatra, doktor nauk medycznych. Prezes Zarządu Lubelskiego Stowarzyszenia Ochrony Zdrowia Psychicznego i Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego Ex CORDIS w Lublinie.

 

 

 

 


 

 

Monika Koperska – Specjalista chemii konserwatorskiej. Naukowiec, popularyzator nauki, działacz społeczny. Doktor nauk chemicznych, specjalista chemii w konserwacji sztuki, teorii barw i degradacji (rozpadu) materii. Wykładowca, częsty gość mediów, prowadząca programy popularno-naukowe, producent treści art & science. Założycielka Fundacji SMArt oraz Stowarzyszenia Rzecznicy Nauki, były prezes Towarzystwa Doktorantów UJ. Zwyciężyła w pierwszym w naszym kraju konkursie FameLab w 2012 roku. 

 


 

 

Justyna MańkowskaEkspertka dostępności kultury dla osób z różnymi potrzebami, wspiera kadry kultury szkoląc je i sieciując. Autorka poradnika „Odbiorca kultury w kryzysie zdrowia psychicznego”. Wiceprezeska Fundacji Katarynka. Widzi, że dostępność kultury może wspierać osoby z doświadczeniem kryzysu zdrowia psychicznego. W tym roku realizuje stypendium MKiDN „Czuj się dobrze w kulturze”, podczas którego mapuje wyzwania, na jakie sektor kultury trafia spotykając się z odbiorcą w kryzysie zdrowia psychicznego. Bada też potrzeby odbiorców, samorzeczniczek/samorzeczników, a w końcu zbiera dobre praktyki w tym zakresie od organizacji i instytucji w Polsce i poza nią.

 


 

 

Robert Michałkiewicz – Asystent zdrowienia i trener asystentów zdrowienia, obecnie pracuje w CZP Piaseczno oddział Konstancin-Jeziorna, wcześniej CZP w Szpitalu Bielańskim. Edukator Szpitala Wolskiego, prowadzi warsztaty o kryzysach psychicznych i stresie. Certyfikowany w podejściu Otwartego Dialogu.

 

 

 

.


Renata Mirowska-Masternak – Lekarz psychiatra, absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, ukończyła 3-letnie szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej, specjalistka psychiatrii środowiskowej, członkini zarządu Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, organizatorka sandomierskich obchodów Dni Solidarności z Chorującymi Psychicznie w ramach programu  Schizofrenia Otwórzcie Drzwi oraz wielu innych  akcji społecznych związanych z  destygmatyzacją osób chorujących i promocją zdrowia psychicznego. Współtwórca grupy psychoedukacyjnej dla rodzin osób po kryzysach psychicznych. Ściśle współpracuje z Sandomierskiem Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Zdrowia Psychicznego „Nadzieja”. Od 2000 roku kieruje pracą Oddziału Psychiatrii szpitala wielospecjalistycznego w Sandomierzu, równocześnie przyjmując pacjentów w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz w Zespole Leczenia Środowiskowego. Od 2018 r.  pełni funkcję kierownika  Sandomierskiego Centrum Zdrowia Psychicznego. 


 

 

 

Dorota Mrozowicz-Grodzka – Asystentka zdrowienia w Centrum Zdrowia Psychicznego Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy, praktyczka eCPR i Otwartego Dialogu, wiceprezeska Stowarzyszenia Małyssak, w którym zajmuje się przede wszystkim wspieraniem mam w kryzysach zdrowia psychicznego i profilaktyką zdrowia psychicznego rodziców, działaczka społeczna, literaturoznawczyni, miłośniczka muzyki, natury i przytulania.

 

 


 

 

 

Aleksandra Nowicka – Kryminolog, specjalistka ds. bezpieczeństwa wewnętrznego. Przedstawicielka, działającego w ramach Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur – niezależnego organu monitorującego sytuację osób pozbawionych wolności w miejscach zatrzymań.

 

 


Paweł Nowicki – Asystent zdrowienia – ur. 03.12.1967 w Warszawie. Diagnoza F20. W 1996 uzyskał dyplom ukończenia Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Malarstwa. W 2017 r. ukończył kurs (240 godzin) – na Asystenta zdrowienia. 2018 r. Odbył staż (480 godzin) i otrzymał certyfikat Asystenta Zdrowienia. 2019 r. podjął pracę w Bielańskim Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego. W 2020r. Uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie Terapeuta zajęciowy. 2021 r. Uzyskał dyplom ukończenia studiów podyplomowych na UKSW w zakresie – Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego. 2022 r. Podjął pracę w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego.


 

Anna Ochmańska – Zatrudniona w Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji. Koordynatorka zespołu Zdrowia Psychicznego i Wsparcia Psychospołecznego, z wykształcenia psycholożka ipsychoterapeutka. Od 17 lat pracuje w Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji realizując projekty na rzecz migrantów i uchodźców. Prowadzi  warsztaty wzmacniające kompetencje osób pracujących z migrantami i uchodźcami, m.in.z zakresu budowania programów wsparcia psychospołecznego w kryzysach humanitarnych,  kompetencji międzykulturowych i pracy z osobami wywodzącymi się z różnych kultur.

 

 


Anna Olearczuk – Asystentka zdrowienia pracująca w Bielańskim Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie. Absolwentka studiów podyplomowych na UKSW „Otwarty dialog i rozwój sieci społecznych w sytuacji kryzysu psychicznego”. Edukatorka w obszarze zdrowia psychicznego. W 2019 r. uzyskała certyfikat Eksperta Cogito (Ex-Co). Członkini Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia. W latach 2019-2023 była członkinią zarządu Fundacji eFkropka.


Olga Pazdan – Lekarz specjalista psychiatra. Od 2018 r uczestniczy aktywnie w programie pilotażowym – współtworzyła Centrum Zdrowia Psychicznego w Gorzowie Wlkp. Utworzyła tutejszy Oddział Psychiatryczny Dzienny. Od 2020 r. Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego w Gorzowie Wlkp. W 2019 r równolegle współtworzyła i kierowałam Oddziałem Psychiatrycznym Dziennym w Centrum Zdrowia Psychicznego w Międzyrzeczu, a od grudnia 2022 r. powołała i utworzyła początkowo Środowiskowych Ośrodek Pomocy Psychologiczno – Psychoterapeutycznej przy CZP dla dorosłych w Gorzowie Wlkp., a w maju 2023 r. utworzyła i objęła kierownictwo Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci I Młodzieży, a od maja 2023 otworzyła i kieruje Oddziałem Dziennym dla Dzieci I młodzieży w Gorzowie Wlkp. Aktualnie zajmuje się leczeniem psychiatrycznym dorosłych i dzieci w ramach prowadzonych CZP oraz prowadzi psychoterapię indywidualną dorosłych (w tym osób ze zdiagnozowaną psychozą), psychoterapię indywidualną młodzieży i dzieci od 6 r.ż. oraz pracuje psychoterapeutyczne z rodzinami. Aktualnie współprowadzi grupę psychoterapeutyczną dla dorosłych z zaburzeniami pourazowymi oraz grupę psychoterapeutyczna młodzieży w ramach Oddziału Dziennego dla Dzieci i młodzieży. Jest również członkiem Zespołu opracowującego regionalny program ochrony zdrowia psychicznego przy Urzędzie Marszałkowskim. Prowadzi szkolenia z zakresu psychiatrii środowiskowej oraz warsztaty edukacyjne dla rodzin . W chwili obecnej koordynuje tworzenie dwóch CZP typu B które będą współpracować z CZP typu A jakim kieruje celem utworzenia mikromodelu psychiatrii środowiskowej w ramach regionu.


 

 

 

Zofia Pieńkowska – Asystentka zdrowienia w Ursynowsko – Wilanowskim Centrum Zdrowia Psychicznego, edukatorka w Fundacji eF kropka, prowadzi warsztaty “Razem wbrew stereotypom”. Uczestniczyła w posiedzeniach Podkomisji stałej ds. zdrowia psychicznego oraz  Parlamentarnego Zespołu ds. Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży. Jest członkinią Grupy Warsztatowej z doświadczeniem kryzysu psychicznego przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Brała udział w I Mazowieckim Forum Zdrowia Psychicznego.

 

 


 

 

Marta Puciłowska-Schielmann – Ekspertka Fundacji Szkoła z Klasą, kulturoznawczyni, tłumaczka ustna, trenerka. Współautorka raportów Rozmawiaj z Klasą. Zdrowie psychiczne uczniów i uczennic oczami nauczycieli i nauczycielek oraz Codzienność wychowawstwa – co jest ważne dla wychowawców i młodych ludzi? Współtwórczyni ogólnopolskich i międzynarodowych programów edukacyjnych, w tym Szkoły Dobrostanu, w którym stawia się na wspieranie edukatorów i edukatorek w działaniach na rzecz wzmacniania zdrowia psychicznego uczniów i uczennic, i Kropli Uważności, programu wspierającego odporność nauczycieli i nauczycielek.

 

 


Robert Pudlo – dr hab. n. med., prof. SUM

Absolwent Śląskiej Akademii Medycznej; w roku 1991 uzyskał pierwszy, a w roku 1994 drugi stopień specjalizacji w psychiatrii; w 1996 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych (tytuł rozprawy: Występowanie zaburzeń psychicznych u chorych po transplantacji serca), a w roku 2011 stopień doktora habilitowanego na podstawie dysertacji „Stan psychiczny i poczucie koherencji osób po transplantacji serca”. W 2012 r. uzyskał certyfikat specjalisty psychiatrii środowiskowej.

Pomysłodawca i kierownik Zakładu Psychoprofilaktyki Katedry Psychiatrii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Konsultant Śląskiego Centrum Chorób Serca. W latach 2011 – 2018 konsultant wojewódzki w dziedzinie psychiatrii. Do 15.4.2024 członek Rady Naukowej IPiN. W ubiegłej kadencji przewodniczący, obecnie wiceprzewodniczący Komisji ds. Szpitali Psychiatrycznych PTP. Przewodniczący Oddziału Śląskiego PTP. Pomysłodawca i kierownik projektu rehabilitacyjnego: „Centrum Wsparcia Zdrowia Psychicznego w Tarnowskich Górach” działającego w latach 2019-2021, a będącego podstawą późniejszego utworzenia CZP.

Wykładowca w wielu kursach doskonalących dla lekarzy psychiatrów i specjalizujących się w psychiatrii; dla lekarzy internistów, lekarzy rodzinnych, pielęgniarek i nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Autor lub współautor ponad 290 opublikowanych prac naukowych i doniesień zjazdowych.


Damian Raczkowski – Damian Raczkowski jest wiceprezesem Spółki Revit, która prowadzi Centrum Zdrowia Psychicznego typu B, obejmujące opieką populację wielkości 126 tys. osób z obszaru 1/3 miasta Białegostoku i części Powiatu Białostockiego. Jest to największy niepubliczny podmiot branży psychiatrycznej i geriatrycznej w Województwie Podlaskim. Spółka prowadzi także, badania kliniczne, program rezydentury lekarskiej w dziedzinie psychiatrii oraz Podlaskie Centrum Psychogeriatrii. Damian Raczkowski jest prawnikiem oraz absolwentem zarządzanie finansami w ochronie zdrowia. Ma ogromne doświadczenie w działalności publicznej i społecznej. Rozpoczynał jako radny, następnie pełnił funkcję Wicestarosty Powiatu Białostockiego. Natomiast w latach 2005 – 2015 był posłem na Sejm RP V, VI, VII kadencji i wiceprzewodniczącym sejmowej komisji zdrowia.


 

Marta Reduta-Pieczywek – Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia „My dla innych”, absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończyła Studium Reintegracji Społecznej. Od wielu lat związana z III sektorem. Pracowała jako koordynator oraz asystent wielu projektów realizowanych na rzecz środowisk lokalnych. Od kilku lat działa na rzecz osób w kryzysie zdrowia psychicznego i ich bliskich. Współinicjatorka powstania Ośrodka Wsparcia Środowiskowego, którego celem jest wspieranie samodzielności, aktywności i integracji osób w kryzysie psychicznym w środowisku lokalnym. Obecnie pracuje jako Organizator Społeczności Lokalnej na rzecz osób z trudnościami natury zdrowia psychicznego i ich rodzin, kieruje Ośrodkiem i nowo powstałą poradnią psychologiczną. Bliska jej jest idea psychiatrii środowiskowej, antystygmatyzacji i samorzecznictwa.

 

 


 

 

Barbara Remberk – Dr hab. n. med. Barbara Remberk jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jest przewodniczącą zarządu sekcji psychiatrii dzieci i młodzieży Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i członkiem zarządu oddziału warszawskiego tegoż Towarzystwa. W latach 2017 – 2021 pełniła funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży.  

 

 

 


 

 

 

Krzysztof Rogowski – Koordynator Komitetu Organizacyjnego Kongresu Zdrowia Psychicznego, edukator i członek Zarządu Fundacji eFkropka, główny koordynator projektów tamże, członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, asystent zdrowienia.

 

 

 


 

Tomasz Rowiński – doktor psychologii, adiunkt w Szkole Głównej Handlowej – ThinkTank#SGH w ochronie zdrowia, członek Zespołu ds. analizy do spraw analizy zdarzeń, na skutek których małoletni poniósł śmierć lub doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu przy Ministrze Sprawiedliwości, Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia oraz Mazowieckiej Rady Oświaty przy Zarządzie Województwa Mazowieckiego. Został także pełnomocnikiem Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Centrum Zdrowia Psychicznego ds. organizacji sekcji podmiotów leczniczych w psychiatrii dzieci i młodzieży. Autor lub współautor ponad 40 publikacji, prowadził ponad sto wykładów w trakcie konferencji naukowych i branżowych z obszaru zdrowia psychicznego. Współtwórca modelu ŚCZP DiM (modelu bielańskiego) oraz organizator pierwszego w Polsce Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.


 

 

 

Eryk Sawera – Tegoroczny maturzysta. Uczeń VI Liceum w Szczecinie. Członek Klubu Interact Szczecin International od 2020 r. Działanie w Klubie pozwoliło na intensywny rozwój i zaangażowanie społeczne. Jest jednym z pomysłodawców akcji ACT OUT. Prywatnie miłośnik frisbee oraz trampolin.

 

 

 

 

 

.


 


 

 

Monika Serkowska – Asystentka zdrowienia, ukończyła kurs AZ Polskiego Instytutu Otwartego Dialogu, pomagaczka, praktyk eCPR, specjalistka zdrowia publicznego i doktorantka Kliniki i Katedry Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Zarówno jej zainteresowania naukowe, jak i pomocowe związane są z analizą i szukaniem dostępu do wsparcia w obszarze zdrowia psychicznego, przeciwdziałaniu stygmatyzacji, edukacji odnośnie kryzysów i zaburzeń psychicznych, szukaniu pomocy medycznej i społecznej w kryzysie, promocji zdrowia psychicznego i wsparcia w tym zakresie zarówno u dzieci oraz u osób dorosłych.

 


 

Ivan Sitsko – asystent zdrowienia z 6 letnim stażem pracy. Obecnie pracujący w IPiN, w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego oraz w Poradni u Asystentów Zdrowienia przy fundacji eFkropka. Ma doświadczenie pracy zarówno na oddziałach zamkniętych jak i w Zespole Leczenia Śriodowiskowego. Regularnie prowadzi grupy wsparcia dla pacjentów. Na swojej drodze zawodowej współprowadził cykliczne grupy terapeutyczne oraz psychoedukacyjne dla rodzin. W latach 2019-2021 pracował w projekcie „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” przy szpitalu Drewnica, gdzie udzielał wsparcia indywidualnego osobom po kryzysie. Od 2022 posiada również doświadczenie pracy w gabinecie prywatnym w ramach projektu kierunekzdrowienie.pl. W roku 2021 odbył roczne szkolenie „PSYCHOTERAPIA OSÓB Z DIAGNOZĄ SCHIZOFRENII” w ośrodku Psyche Plus. W 2023 ukończył kurs Otwartego Dialogu. Za sobą ma wiele godzin superwizji. Pasją Ivana jest parzenie herbaty. Na co dzień praktykuje taichi i propaguje zdrowy tryb życia.

 


Piotr Stoń – Lekarz, specjalista psychiatra od 2008 roku, Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku w roku 1998. W latach 2000-2001 studia podyplomowe Uniwersytet Gdański, Wydział Organizacji i Zarządzania, kierunek Zarządzanie w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Certyfikowany psychoterapeuta Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego od roku 2010. Specjalista terapii środowiskowej. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej. Aktualnie przewodniczący Filii Pomorskiej Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej. Od 2007 roku pracuję w Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie. Od 2013 jako Lekarz Kierujący Oddziałem Psychiatrycznym, następnie od 2018 roku Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Specjalistycznym w Kościerzynie biorącym udział w programie pilotażowym Ministerstwa Zdrowia w Centrach Zdrowia Psychicznego. Brałem aktywny udział w rozwoju psychiatrii w szpitalu w Kościerzynie, rozszerzeniu oferty terapeutycznej, powstawaniu miejsc szkoleniowych rezydenckich oraz aktywny udział w przygotowaniach do programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego w Kościerzynie i Polsce. Członek Rady ds. Zdrowia Psychicznego przy Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Od 2002 pracuje w obszarze zdrowia psychicznego, początkowo w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. Prof. T. Bilikiewicza, następnie w Ośrodku Promocji Zdrowia i Poradni Leczenia Uzależnień w Sopocie oraz Poradni Zdrowia Psychicznego w Tczewie. Zainteresowania zawodowe dotyczą szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych w szczególności zaburzenia psychotyczne, nerwicowe, depresyjne, psychosomatyczne oraz współistnienie zaburzeń psychicznych u pacjentów leczonych somatycznie. Certyfikat psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz szkolenie psychoanalityczne i systemowe pozwalają w pracy psychiatry łączyć modele biologiczne z wiedzą psychoterapeutyczną. Całościowe rozumienie rozwoju biologicznego człowieka wraz z rozwojem psychicznym i dojrzewaniem psychospołecznym oraz rodzinnymi i środowiskowymi uwarunkowaniami pozwala na kompleksowe podejście do diagnostyki i leczenia pacjenta. Uczestnik licznych szkoleń, konferencji, warsztatów z zakresu psychiatrii i psychoterapii. Bierze aktywny udział w ogólnopolskich działaniach zmierzających do reformy i poprawy opieki psychiatrycznej w Polsce w kierunku wdrożenia modelu środowiskowego.


 

 

Sławomir Strzelczyk – Asystent Zdrowienia w Klinicznym Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku i w Centrum Zdrowia Psychicznego w zespole środowiskowym tamże. Ukończył Wyższą Szkołę Bankowości i Finansów w Katowicach. Wiele lat pracował jako handlowiec-sprzedawca w różnych branżach. Leczy się od 2009 roku. Wielokrotnie hospitalizowany (łącznie 30 pobytów w szpitalach psychiatrycznych), ma za sobą kilkuletnie doświadczenie bezdomności. 1. miejsce w Rankingu Handlowiec Roku Ford 2018.

 

 


 

 

Justyna Suchecka – Dziennikarka specjalizująca się w tematyce edukacyjnej, przez 11 lat związana z „Gazetą Wyborczą”, od 2019 roku w tvn24.pl, laureatka nagród dziennikarskich m.in. Grand Press (2020 i 2023); autorka książek dla i o młodzieży: “Young Power. 30 historii o tym, jak młodzi zmieniają świat” (2020), “Nie powiem ci, że wszystko będzie dobrze” (2022), “Pokolenie zmiany. Młodzi o sobie i świecie, który nadejdzie” (2023). Mocno wierzy, że edukacja przyszłości musi uwzględniać psychoedukację.

 

 


 

 

 

Roman Szacki – Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego i mająca takie osoby w najbliższej rodzinie, założyciel ruchu społecznego i grupy na Fb Godność i Wsparcie Drogą i Nadzieją, koordynator Zespołu Praw Osób z Niepełnosprawnościami Inicjatywy “Nasz Rzecznik”.

 


Łukasz Szostakiewicz – Lekarz specjalista psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Pracował w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz jako lekarz i psychoterapeuta na oddziałach dziennych Gdańskiego Centrum Zdrowia. Od 2016 roku zatrudniony w Hostelu – Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej MCN w Otwocku, od 2017 roku w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN. Aktualnie jest zastępcą kierowniczki Hostelu MCN oraz kierownikiem Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży IPiN.

Od wielu lat zajmuje się szkoleniami w zakresie zdrowia psychicznego: dla asystentów środowiskowych w ramach Gdańskiego Modelu Deinstytucjonalizacji, dla pediatrów – organizowanego przez Klinikę Pediatrii CMKP w Warszawie oraz dla pracowników edukacji – organizowanych przez Stowarzyszenie Integracja oraz Fundację IRIJ.Anna Szczepaniak –  psychoterapeutka Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Jest superwizorką i trenerką Programu MBT Lighthouse Parenting. Posiada wieloletnie doświadczenie kliniczne w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w ośrodkach klinicznych w Łodzi i Warszawie. Szkolenie psychoterapeutyczne odbyła w podejściu psychodynamicznym, uzupełniając je stałym rozwojem w Anna Freud Center w Londynie. W 2019 roku odbyła staż kliniczny w strukturach NHS w Oxfordzie.
W Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, jednej z największych organizacji pozarządowych w Polsce, zajmującej się traumą dzieci i młodzieży, jest koordynatorką zespołu klinicznego w warszawskim Centrum Pomocy Dzieciom. Specjalizuje się w pracy z wczesnodziecięcą traumą relacyjną u małych pacjentów, którzy doświadczyli różnych form przemocy ze strony bliskich opiekunów. Prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu traumy, mentalizacji oraz psychoterapii dzieci i młodzieży.  Jest autorką licznych publikacji naukowych.

 

 

 

Agata Szczepańska – Zastępczyni redaktorki naczelnej w serwisie CowZdrowiu.pl. Wcześniej dziennikarka i redaktorka w Dzienniku Gazecie Prawnej i Polskiej Agencji Prasowej. Specjalizuje się w tematach związanych z prawem medycznym i procesem legislacyjnym, szczególnie zainteresowana psychiatrią. Reformowany system opisuje i testuje – od zewnątrz jako dziennikarka, i od wewnątrz jako matka pacjentki. Prywatnie zainteresowana renowacjami i rękodziełem, od niedawna dyplomowana stolarka. 

 


Katarzyna Szczerbowska – Osoba z doświadczeniem kryzysu psychicznego z diagnozą schizofrenii paranoidalnej, dziennikarka, asystentka zdrowienia, absolwentka kursu w podejściu otwartego dialogu i reanimacji emocjonalnej, studentka psychologii, absolwentka Akademii Praktyk Teatralnych w Gardzienicach. Jest w radzie Fundacji eFkropka i Akademii Liderów Cogito. W latach 2018-2024 rzeczniczka prasowa Biura ds. pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego działającego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii do 22 lutego bieżącego roku, dnia zamknięcia biura. Rzeczniczka prasowa Kongresu Zdrowia Psychicznego. Bardzo ważna jest dla niej rola mamy. Lubi czytać, pisać, chodzić po górach.


 

 

Piotr Szularz – Uczeń V Liceum w Szczecinie (profil matematyczno-geograficzny). Od września 2022 roku przewodniczący klubu Interact Szczecin International – młodzieżowej części Rotary International. Klub jest organizatorem takich projektów jak Fash’n’Act (Charytatywny pokaz mody) czy ACT OUT (W ramach którego powstał spektakl “Dzieci i ryby głosu nie mają” – sztuka o problemach młodzieży w dzisiejszych czasach. Wystawiano ją dotychczas w Poznaniu, Koszalinie, Kołobrzegu, Goleniowie i Szczecinie). Prywatnie miłośnik sportu, aktualnie zafascynowany frisbee.

 

 


 

 

 

Wojciech Szychowski – psycholog, certyfikowany psychoterapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychologii Rozwoju Człowieka oraz European Association for Gestalt Therapy. Doświadczenie pracy z osobami starszymi zdobywał jako neuropsycholog w Klinice Neurologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz w Zakładzie Rehabilitacji Szpitala Bródnowskiego. Aktualnie prowadzi Piaseczyńską Pracownie Osobowości, w której zajmuje się diagnozą, psychoterapią par oraz psychoterapią osób dorosłych w szczególności seniorów. Współtworzy Zespół Konsultantów Telefonu Zaufania dla Osób Starszych. Pracuje również w sekcji interwencyjnej Centrum Zdrowia Psychicznego – Piaseczno. W wolnych chwilach podróżuje.Rafał Średziński – Prezes Zarządu Stowarzyszenia My dla Innych a wcześniej pomysłodawca grupy inicjatywnej. Wychowywał się wspólnie z siostrą cioteczną z zespołem downa. Mama choruje na schizofrenię. Po pracy własnej potrafi opowiadać otwarcie o epizodach choroby i o tym jak wygląda w tym czasie kryzys w rodzinie. Magister Politologii spec. zarządzanie zmianą w społeczności lokalnej Collegium Civitas. Licencjat – Praca socjalna Uniwersytet w Białymstoku; laureat nagrody im. Heleny Radlińskiej przyznawanej przez Krajowy ośrodek EFS oraz Stowarzyszenie CAL; Trener Umiejętności Społecznych (certyfikat nr: ARUTII/TUSIV/8.1.1/BFKK/12). Uczestnik wielu szkoleń i treningów m. in. TSR, Dialog Motywacyjny, Train -The-Trainers, Certyfikat Towarzystwa Psychoprofilaktycznego nr 686, praca własna. Osobiście uważa, że nie metoda a relacja z klientem jest źródłem zmian odbieranych przez klienta jako sukces. Budując organizację wrażliwy jest na Prawa Człowieka – poszanowanie godności, samostanowienie i dostęp do rehabilitacji i usług społecznych. Współtwórca białostockiego kompleksowego systemu wsparcia opartego o ZAZ, WTZ, Zatrudnienie Wspomagane, Mieszkania Wspomagane, Usługi Asystencji, Klub Aktywności. Hobbystycznie pszczelarz.


 

 

Jakub  Tercz – Doktor nauk humanistycznych, w latach 2019-2023 specjalista ds. Partnerstw Lokalnych w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii, prezes zarządu Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne, członek zespołu sterującego International Network for Philosophy and Psychiatry, przewodniczący Komisji Etyki Zespołu Regionalnego Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego kierującego działalnością Warszawskiego Domu pod Fontanną.

 

 


 

 

Piotr Toczyski – psycholog i autor wdrożenia w Polsce narzędzi z katalogu najlepszych praktyk Komisji Europejskiej dla publicznego zdrowia psychicznego. Powołał pierwsze w Polsce alianse przeciw depresji w społecznościach lokalnych i uruchomił polskie wersje sprawdzonych klinicznie narzędzi dla cyfrowego zdrowia psychicznego. Kieruje pracami w międzynarodowych konsorcjach UE i na zamówienie agencji ONZ. Swoje przedsięwzięcia ulokował w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, z którą jest związany od 2008 roku. Współtworzy ekspercką sieć Team Europe Direct i terenowy oddział Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 

 

 

 


 

 

Jan Walczyński – Od roku 2000 trwale związany z kielecką psychiatrią. Członek Zespołu Leczenia Środowiskowego, pielęgniarz specjalista psychiatryczny, terapeuta środowiskowy. Zafascynowany nowoczesną psychiatrią zwłaszcza „Otwartym Dialogiem”. Nauczyciel i działacz społeczny wspierający osoby wykluczone.

 

 

 

 


Honorata Wasiak – Kierownik ds. rehabilitacji w Zakładzie Aktywności Zawodowej Towarzystwa Przyjaciół Niepełnosprawnych, absolwentka Akademii Humanistyczno- Ekonomicznej w Łodzi, pedagog, doradca zawodowy, terapeuta zajęciowy. Od 25 lat, z krótką przerwą na to aby zostać mamą, zajmuje się wspieraniem osób po przebytych kryzysach psychicznych. Początkowo jako terapeuta zajęciowy dbała o rozwój osobisty osób korzystających ze wsparcia poprzez organizację zróżnicowanych działań w obszarze arteterapii. Współtworzyła grupę teatralną Kameleon działającą do dnia dzisiejszego przy ŚDS „Sami Swoi” funkcjonującym pod auspicjami TPN, specjalizowała się w pracach z ceramiką oraz decupage. Obecnie już od kilku lat jej działania koncentrują się na aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością psychiczną oraz niepełnosprawnością intelektualną. W ramach swoich codziennych obowiązków nadzoruje proces rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz leczniczej. Podejmuje działania mające na celu wsparcie procesu wyjścia osób z niepełnosprawnościami na wolny rynek pracy.


Jarosław Wasiak – Wiceprezes w Towarzystwie Przyjaciół Niepełnosprawnych (TPN), absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, pracownik socjalny, współzałożyciel stowarzyszenia Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”. Swoją karierę zawodową zaczynał jako wolontariusz. Od 29 lat zajmuje się rozwojem holistycznych formuł wspierających proces readaptacji oraz inkluzji społecznej osób, które doświadczyły kryzysu psychicznego. W centrum jego zainteresowań jest funkcjonalne łączenie obszarów ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz rynku pracy, dla uzyskania efektu synergii w skutecznym działaniu. Posiada doświadczenie w aplikowaniu oraz rozliczaniu środków pochodzących z UE zarówno z EFS jaki i EFRR, budżetu państwa, funduszy celowych oraz budżetów samorządowych. Posiada doświadczenie w kierowaniu interdyscyplinarnymi zespołami terapeutycznymi. Wdrażał systemy elektronicznej dokumentacji medycznej, systemy zarządzania jakością w normie ISO 9001, pełnił przez wiele lat funkcję pełnomocnika ds. zarządzania jakością. W codziennej pracy zajmuje się przede wszystkim wsparciem merytorycznym  podległego personelu: zarządzającego placówkami oraz projektami  w TPN. W obszarze projektowania systemów pomocowych, jest zwolennikiem różnorodności dającej swobodny wybór chcącej/chcącemu skorzystać ze wsparcia. Innymi słowy nie ma złych rozwiązań o ile jest zapotrzebowanie na formułę wśród potencjalnych użytkowników. Najbardziej lubi rozmawiać z ludźmi starając się zrozumieć ich potrzeby i związane z nimi oczekiwania.


 

 

Jacek Wciórka – Profesor nauk medycznych, psychiatra, pracownik Instytutu Psychiatrii i Neurologii, Od lat zaangażowany w przygotowanie, wdrożenie i rozwój środowiskowej reformy ochrony zdrowia psychicznego w Polsce. Współredaktor pierwszych dwóch edycji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Autor wielu publikacji naukowych, dydaktycznych i popularnych z zakresu psychiatrii klinicznej i środowiskowej, psychopatologii oraz humanistycznych i społecznych aspektów zdrowia psychicznego. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „Integracja”, członek założyciel Polskiego Towarzystwa Psychiatrii Środowiskowej. Wiele lat służby w Radzie Zdrowia Psychicznego przy Ministrze Zdrowia, Warszawskiej Radzie Zdrowia Psychicznego, zespole ekspertów Rzecznika Praw Obywatelskich. Uczestnik odnowy ruchu harcerskiego, Harcerz Rzeczypospolitej. 

 

 

 

 


 

 

Aleksandra Zaborowska – Dziennikarka od lat związana z mediami o tematyce zdrowotnej, parentingowej i lifestylowej, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i brytyjskiego University of Sheffield. Zafascynowana rozwojem świadomości na temat zdrowia psychicznego, specjalizująca się w dziedzinach zaburzeń uwagi i koncentracji, zaburzeń odżywiania i zaburzeń depresyjnych. Chętnie analizuje międzypokoleniowe zmiany w podejściu do psychologii, a także społeczno-kulturowe zjawiska psychologiczne.

 

 


Maria Załuska – Prof. dr hab.n. med. Specjalista Psychiatra, wieloletni kierownik Klinki Psychiatrii w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Ordynator oddziału Psychiatrii w Szpitalu Bielańskim i Kierownik Kliniki Psychiatrii CMKP Warszawie, Wykładowca UKSW, dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, aktualnie kierownik II Poradni Zdrowia Psychicznego i Hostelu w Szpitalu Bielańskim. Współtwórca systemów środowiskowej opieki psychiatrycznej w dzielnicach Warszawy: Bródno i Bielany.
Autorka i współautorka kilkudziesięciu prac naukowych i opracowań książkowych z zakresu psychiatrii klinicznej, konsultacyjnej i środowiskowej.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Oddziałów Psychiatrii Szpitali Ogólnych, członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego PTP, Europejskiego Towarzystwa Psychiatrycznego EPA, Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego PNTZP, oraz International Society for Psychological and Social Approaches to Psychosis ISPS 

 

Marcin Zarzycki – Lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii. Zatrudniony w Szpitalu Bielańskim, który jest Ośrodkiem z bardzo mocno rozwiniętą formą leczenia ambulatoryjnego. W ramach rezydentury poznał charakterystykę pracy w Zespole Leczenia Środowiskowego, Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziale Dziennym.

Odbył m.in. kursy z Redukcji Stresu Opartej na Uważności (MBSR) oraz Treningu relaksacyjnego w profilaktyce i terapii. Pracuje także nad destygmatyzacją zaburzeń psychicznych poprzez prowadzenie profili społecznościowych i organizowanie spotkań filmowych, na których dzieli się swoją wiedzą.

 


Gracjan Zawadziński – Asystent OzN i Terapeuta w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gdyni. W swojej pracy zajmuję się wsparciem i terapią osób z niepełnosprawnością intelektualną i doświadczających kryzysów zdrowia psychicznego. Sam także doświadczył ciężkiej depresji i zaburzeń lękowych. Doznanie własnego kryzysu sprawiło, że zapragnął wykorzystać swoje doświadczenie i podjął się pracy na rzecz drugiego człowieka. 


Małgorzata Zawiła – Dr hab. nauk o religii i kulturze, od 2021 roku prezeska Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Kobierzyn” w Krakowie, zarządzająca w nurcie inkluzywnym i partycypacyjnym dwoma zespołami osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Zwolenniczka demokratycznego zarządzania i wprowadzania zasad turkusowej organizacji we współpracy z osobami z grup wrażliwych. Psychoterapeutka, terapeutka zajęciowa ze specjalizacją w terapii ogrodniczej oraz asystentka psychodramy. 


Jakub Zawiła-Niedźwiecki – Filozof, bioetyk. Interesuje się filozofią medycyny, bioetyką i neuroetyką. Szczególnie zainteresowany granicami zdolności do podejmowania decyzji i decydowaniem w zastępstwie.cof_soft

 

Cezary Żechowski – Dr n. med. Cezary Żechowski, psychiatra oraz psychoterapeuta dzieci, młodzieży, osób dorosłych i rodzin. Aktualnie kieruje Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Wolskim w Warszawie, ordynator oddziału rehabilitacji psychiatrycznej dla młodzieży. Wykładał m.in. na Uniwersytecie Warszawskim, w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, SWPS, UKSW, Uczelni Łazarskiego. Autor licznych publikacji z zakresu psychiatrii oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Dwukrotny Laureat Nagrody im. Profesora Stefana Ledera za szczególne osiągnięcia w psychoterapii przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Zainteresowania naukowe – neuroafektywne podstawy osobowości, teoria przywiązania, psychoanaliza, psychoterapia, praktyki dialogiczne, psychiatria środowiskowa.

Podziel się tą stroną!

Skip to content