Spotkanie organizacyjne w Warszawie

Jeśli zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa*, to należy zrobić wszystko, by ta zasada nie była tylko uroczystym zaklęciem, lecz realną siłą sprawczą, ograniczającą ryzyko zachorowania, niosącą ulgę w cierpieniu, sprzyjająca zdrowieniu, eliminującą bezradność i przywracającą nadzieję udanego życia.

Trzeba oddalić ignorancję zawartą w pesymistycznych i piętnujących stereotypach, skończyć z polityką niedostrzegania potrzeb osób doświadczających problemów zdrowia psychicznego, zreformować archaiczny i niewydolny system pomocy psychiatrycznej.

Podziel się tą stroną!

Skip to content