Webinary

Zapraszamy na webinary towarzyszące III Kongresowi Zdrowia Psychicznego.
Harmonogram będzie uzupełniany i może podlegać korektom.
Webinary będą emitowane na profilach Facebook’owych Fundacji eF kropka
oraz Kongresu Zdrowia Psychicznego. Po nagraniu dostępne będą na kanale YouTube Fundacji eFkropka https://tiny.pl/7v28b
Webinary z Bogdanem Frymorgenem oraz Cleo Ćwiek – dostępne na YT.
Nasi goście:
03.05. g.17.00.
Profesor Daniel Fisher – amerykański psychiatra. W młodości zdiagnozowano u niego schizofrenie. Wyzdrowiał i aby uczłowieczyć system ochrony zdrowia psychicznego ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Georga Washingtona i został lekarzem. Jest jednym z propagatorów i trenerów programu edukacyjnego Emocjonalnego CPR – „Emotional CPR”. Rozwija ten program w Polsce.
Rozmawia Katarzyna Szczerbowska z Fundacji eFkropka, tłumaczy Margaret Zawisza
10.05. g.17.00.
Tomasz Kozłowski – mówca motywacyjny, doświadczony szkoleniowiec, coach, psycholog. Wieloletni ratownik górski. Skoczek spadochronowy, tandem-pilot (1700+). Autor projektu JUMP FOR THE PLANET, którego celem jest wykonanie skoku spadochronowego z 45 km w celu zwrócenia uwagi świata na problemy klimatyczne i zebranie pieniędzy na domu dla uchodźców klimatycznych.
Rozmawia Kamila Łabędzka-Słowik ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
17.05. g.17.00.
Jakub B. Bączek – mówca inspiracyjny, autor ponad 20 książek, w tym bestsellerów tj. „25 miniemerytur”, „Zarobić milion, idąc pod prąd”, „Trening mentalny czyli o dobrym życiu” oraz książka napisana z Jackiem Santorskim pt. „Determinacja”).
Jako trener mentalny prowadzi wielu sportowców, olimpijczyków, a z drużyną reprezentacji Polski w siatkówce w 2014 roku osiągnął Mistrzostwo Świata.
Rozmawia Kamila Łabędzka-Słowik ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
24.05. g.12.00.
Andrzej Cechnicki, Agnieszka Lewonowska
Profesor Andrzej Cechnicki – Psychiatra, psychoterapeuta, wice przewodniczący Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, członek zarządu Polsko-Niemieckiego i Polsko-Izraelskiego Towarzystwa Zdrowia Psychicznego, kierownik Pracowni Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ. Koordynator programu „Schizofrenia — otwórzcie drzwi”.
Agnieszka Lewonowska – dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej U Pana Cogito Pensjonat i Restauracja – uczestniczyła w jego powstawaniu i zarządza nim od 2003 roku.
Z wyksztalcenia mgr pielęgniarstwa, która od 1996 roku związana jest z krakowską psychiatrią środowiskową i ekonomią społeczną. Specjalista w zakresie organizacji pracy w turystyce i hotelarstwie.
24.05. g.17.00.
Marek Kamiński – life & business strategist, innowator, filozof. Uważany za jednego z największych polskich podróżników. Jako pierwszy na świecie zdobył oba bieguny Ziemi w ciągu jednego roku, bez pomocy z zewnątrz, za co został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa. Inspiruje setki tysięcy ludzi w Polsce i na świecie poprzez książki, filmy, podcasty, webinary i programy trenerskie. Stworzył Marek Kamiński Academy, której misją jest promowanie wiary w potencjał ludzki i budowanie odporności psychicznej. Założyciel Fundacji oraz pomysłodawca międzynarodowego programu transformacyjno-rozwojowego Life Plan Academy dla młodzieży w wieku 14-17 lat, którego celem jest zmiana jakości życia, zapobieganie depresji i budowa własnej wartości, poprzez naukę osiągania indywidualnych celów.
Rozmawia Katarzyna Szczerbowska z Fundacji eFkropka
26.05. g.17.00.
Natasza Ligocka–Świerk „Od pomocy społecznej do pomocy wzajemnej”
Natasza Ligocka – Świerk – pedagog, psychotraumatolog w trakcie szkolenia, specjalista pracy socjalnej. Od 20 lat związana pomocą społeczną. Od 2020 r. z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Gdyni. W Centrum Samopomocy w Gdyni prowadzi grupę samopomocową dla osób doświadczających depresji i zaburzeń depresyjno- lękowych.
Rozmawia Piotr Harhaj – pedagog, pracownik socjalny, animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
27.05. g.17.00
Dominika Pawlak, Aneta Przyborowska
Dominika Pawlak – starszy specjalista pracy socjalnej, mediator. Jest certyfikowanym specjalistą w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami w różnych sytuacjach kryzysowych, osobami doznającymi przemocy oraz uwikłanymi w przemoc. Absolwentka kursu I i II stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz Studium Reintegracji Społecznej. Specjalista ds. identyfikacji i koordynacji potrzeb rodziny, dzieci i młodzieży z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy, jako partnera w ramach projektu „Deinstytucjonalizacja szansą na dobrą zmianę (…)”.
Aneta Przyborowska – specjalista pracy socjalnej, oligofrenopedagog, psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła pierwszy stopień szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami i rodzinami w ramach prowadzonej pracy socjalnej a obecnie pracuje z osobami doznającymi przemocy. Pracuje również w poradni zdrowia psychicznego dla dorosłych na stanowisku psychoterapeuty w zintegrowanym podejściu terapeutycznym.
Rozmawia Anna Olearczuk z Fundacji eFkropka
29.05. g.17.00
Hubert Kaszyński – „Pracownik socjalny – sojusznikiem zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego”
Hubert Kaszyński, dr. hab., prof. UJ – socjolog, kliniczny pracownik socjalny, superwizor pracy socjalnej, profesor nadzwyczajny w Zakładzie Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UJ. Od 1989 roku zaangażowany w pracę socjalną i terapię społeczną w obszarze zdrowia psychicznego. Od 2007 roku sekretarz Zarządu a od 2019 roku wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Szkół Pracy Socjalnej, od 2013 roku w Zarządzie (wiceprezes i prezes) Instytutu Terapii i Edukacji Społecznej – Stowarzyszenie.
Rozmawia Piotr Harhaj – pedagog, pracownik socjalny, animator Pomorskiej Koalicji na Rzecz Zdrowia Psychicznego.
31.05. g.17.00.
Andrzej Kapusta – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, w swych analizach odwołuje się do rozważań z zakresu nauk humanistycznych, teorii poznania i filozofii umysłu oraz do koncepcji psychologicznych, psychiatrycznych i kognitywnych. Profesor UMCS. Wiceprezes Fundacja Otwarte Seminaria Filozoficzno-Psychiatryczne. Twórca i Opiekun Merytoryczny Projektu Przyjazny Uniwersytet (UMCS). Autor książki „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii”.
Rozmawia Jakub Tercz z Fundacji Otwarte Seminaria Filozoficzno – Psychiatryczne
02.06. g.17.00.
Roman Ludkiewicz, Marcin Żółtowski – „Od pomocy do samopomocy” “od pomocy społecznej do pomocy wzajemnej”
– Roman Ludkiewicz specjalista psychiatrii, psychoterapeuta i superwizor PTP, terapeuta i trener psychodramy. Od wielu lat pracujący z osobami chorującymi na schizofrenię i ich rodzinami, m.in. w stowarzyszeniu „Przyjazna dłoń”.
– Marcin Żółtowski doktorant w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Swoje badania koncentruje wokół socjologii psychiatrii, szaleństwa oraz grup wykluczonych. Zawodowo pracujący z grupami wykluczonymi społecznie, edukator praw człowieka Amnesty International.
14.06. g.17.00.
Tomasz Jastrun – poeta, prozaik, publicysta; Od roku 1977 związany z drugim obiegiem wydawniczym: W latach 90 dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie. Od roku 1986 stały autor paryskiej „Kultury”, felietonista wielu pism m inn: Architektura, Twój Styl, Wprost, Newsweek, Zwierciadło. Autor licznych tomików poetyckich i powieści, napisał m. in. powieść o depresji „Rzeka podziemna” i poradnik: „Osobisty przewodnik po depresji”. Ostatnia jego książka to reportaż historyczny „Dom pisarzy czasach zarazy”.
Rozmawia Kamila Łabędzka-Słowik ze Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej
21.06. g.17.00.
Magda Umer – „Kruchość i moc. O Wrażliwości.”
Magda Umer – piosenkarka, wykonawczyni poezji śpiewanej, autorka recitali, scenarzystka i aktorka.
Rozmawia Julia Wollner z Fundacji Melancholia.

 

 

Podziel się tą stroną!

Skip to content