Do Komitetu honorowego Kongresu zaprosiliśmy wybitnych przedstawicieli świata kultury, nauk humanistycznych i medycznych oraz środowisk opiniotwórczych.

Hanna Gronkiewicz Waltz

Hanna Gronkiewicz Waltz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Wiesława Borczyk

Wiesława Borczyk – Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku Członek Zespołu Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich Członek Małopolskiej Rady ds. Polityki Senioralnej(Zawód- Radca Prawny)

Tadeusz Drozdowicz

Tadeusz Drozdowicz – ksiądz katolicki, proboszcz warszawskiej parafii w Lesie Bielańskim, misjonarz, współzałożyciel fundacji „Akogo” Ewy Błaszczyk, społecznik, animator kultury.

Anna Dymna

Anna Dymna – aktorka, założycielka Fundacji „Mimo Wszystko”, uczestniczyła w projektach wielu organizacji pozarządowych. W 2008 roku przyznano jej tytuł Ambasadora Polskiej Pediatrii.

Katarzyna Grochola

Katarzyna Grochola – pisarka, felietonistka, wspiera Polską Koalicję na Rzecz Walki z Rakiem Szyjki Macicy.

Leonor Irarrázaval

Leonor Irarrázaval – doktor psychologii, związana z Uniwersytetami w Heidelbergu, Chile i Barcelonie. Inicjatorka interdyscyplinarnych badań integrujących nauki humanistyczne z psychiatrią. Uznana organizatorka i animatorka ożywienia naukowego między dwoma kontynentami – Europą i Ameryką Południową. Aktualnie koordynator i badaczka w Centrum Studiów nad Fenomenologią i Psychiatrią na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Uniwersytetu Diego Portalesa w Chile.

Tomasz Jaroszewski

Tomasz Jaroszewski – psychiatra, członek honorowy Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracował w IPiN i w Szpitalu Praskim. Zawsze na sercu leżały mu sprawy informacji i integracji środowiska psychiatrów. Był aktywny przy organizacji wskrzeszonych Izb Lekarskich i pierwszym redaktorem naczelnym „Gazety Lekarskiej”, sekretarzem Oddziału Warszawskiego PTP i członkiem Zarządu Głównego PTP oraz redaktorem „Nowinek Psychiatrycznych”.

Tomasz Jastrun

Tomasz Jastrun – pisarz, dziennikarz, krytyk literacki. Od 1977r. związany z drugim obiegiem wydawniczym, współpracownik Oficyny Wydawniczej NOWa. W stanie wojennym redaktor naczelny podziemnego pisma literackiego „Wezwanie” autor książek i tomików poetyckich wydanych przez podziemne wydawnictwa. Od 1986r. stały publicysta paryskiej „Kultury”, dyrektor Instytutu Polskiego w Sztokholmie i attache kulturalny w Szwecji (1990-94). Wydał wiele tomików poetyckich i książek prozatorskich, ostatnia powieść to „Kolonia Karna”. Autor wielu artykułów o depresji oraz książki „Osobisty przewodnik po depresji”.

Andrzej Kapusta

Andrzej Kapusta – dr hab. w dziedzinie nauk społecznych, w swych analizach odwołuje się do rozważań z zakresu nauk humanistycznych, teorii poznania i filozofii umysłu oraz do koncepcji psychologicznych, psychiatrycznych i kognitywnych. Autor książki „Szaleństwo i metoda: granice rozumienia w filozofii i psychiatrii”.

Maja Komorowska

Maja Komorowska – aktorka, pedagog. Zaangażowana w sprawy społeczne, pracowała w Prymasowskiej Radzie Społecznej, w Komitecie Pomocy Internowanym i ich Rodzinom oraz w S.O.S. z Jackiem Kuroniem. Obecnie jest członkiem Rady Hospicjum Onkologicznego, wspiera Warszawskie Forum Psychiatrii Środowiskowej.

Zofia Rosińska

Zofia Rosińska – profesor nauk humanistycznych, zajmuje się problematyką z pogranicza psychologii i filozofii oraz historii psychologii.

Podziel się tą stroną!

Skip to content