Kongres

Na Kongres przyjedzie około tysiąca osób z całego kraju. Będą wśród nich profesjonaliści i użytkownicy psychiatrii, przedstawiciele pomocy społecznej i organizacji pozarządowych, stowarzyszeń samopomocowych i stowarzyszeń profesjonalnych zajmujących się zdrowiem psychicznym oraz humaniści, którym leży na sercu zdrowie psychiczne w szerokim tego słowa znaczeniu.

Są to ludzie podejmujący niestrudzenie w wielu ośrodkach w Polsce, często pionierskie działania u podstaw, na rzecz zmiany losu i wizerunku osób, których udziałem jest doświadczenie kryzysu zdrowia psychicznego.

Lokalizacja Kongresu

Miejscem Kongresu jest Pałac Kultury i Nauki – Sala Marmurowa w Warszawie

Termin Kongresu

8 maja 2017 roku – Dzień Zwycięstwa. Czas trwania Kongresu, jako końcowego akordu wielu poprzedzających go inicjatyw i działań społecznych przewidziany jest na jeden dzień.

Planowany przebieg Kongresu

Pobierz szczegółowy program

Podziel się tą stroną!

Skip to content