I KONGRES ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Pałac Kultury i Nauki w Warszawie

8 maja 2017, w godzinach 8.00 – 19.00

 

PROGRAM

YouTubePełne nagranie w serwisie YouTube

09.00 – 11.30 SESJA PLENARNA Sala Marmurowa

Prowadzący sesję Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka

Wystąpienia powitalne

 • Przedstawiciel Kancelarii Prezydenta RP: Andrzej Zybertowicz
 • Prezydent Warszawy: Włodzimierz Paszyński
 • Minister Zdrowia: Zbigniew Król
 • Rzecznik Praw Obywatelskich: Adam Bodnar
 • Rzecznik Praw Dziecka: Marek Michalak
 • Przedstawiciel Rzecznika Praw Pacjenta: Katarzyna Skrętowska
 • Prezes Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego: Dominika Dudek
 • Przedstawiciel Komitetu Honorowego Kongresu: Anna Dymna

Wystąpienia tematyczne

 • Po co i komu potrzebna jest reforma opieki psychiatrycznej? Jacek Wciórka
 • Kryzys, nadzieja, zdrowienie. Marek Miszczak
 • Zapobieganie samobójstwom jest zadaniem dla nas wszystkich! Iwona Koszewska
 • Reforma która nie boli. Czy szpital może być niestraszny? Stanisław Kracik, Anna Depukat
 • Dość narzekania! Nasze cele i zadania. Mateusz Biernat
 • Potęga rodzin. Regina Bisikiewicz
 • Wprowadzenie do Manifestu. Marek Balicki i Andrzej Cechnicki

12.00 – 14.30 RÓWNOLEGŁE 3 SESJE TEMATYCZNE

12.00 – 14.30 ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY Sala Trojki

Prowadzący sesję Agnieszka Gmitrowicz, Barbara Remberk

Wystąpienia tematyczne

 • O krok od katastrofy. Maciej Pilecki
 • Psychiatria Dzieci i Młodzieży – Kopciuszek Medycyny. Małgorzata Janas-Kozik
 • Dzieci na krawędzi życia – wołanie o pomoc. Agnieszka Gmitrowicz
 • Nie ma zdrowych dorosłych bez zdrowych dzieci. Jolanta Paruszkiewicz
 • Dlaczego Rzecznik Praw Dziecka o psychiatrii dzieci i młodzieży. Elżbieta Karasek
 • Czarne fale – lekcje o depresji. Katarzyna Szaulińska
 • Świat według Aspiego. Jan Grzesiek
 • Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży – w poszukiwaniu idealnego modelu. Dariusz Baran
 • Mamy tę moc! – Rola NGO we wspieraniu zmian wokół zdrowia psychicznego dzieci. Olga Wasilewska

Dyskusja

Moderatorzy Tomasz Wolańczyk, Kamilla Tyczyńska

12.00 – 14.30 ZDROWIE PSYCHICZNE – WSPÓLNA SPRAWA SYSTEM POMOCY OCZYMA POTRZEBUJĄCYCH I POMAGAJĄCYCH Sala Marmurowa

Prowadzący sesję Czesław Czabała, Piotr Świtaj

Wystąpienia tematyczne

Leczenie farmakologiczne
 • Dzięki psychiatrii dowiedzieliśmy się, że… Dominika Dudek, Przemysław Bieńkowski, Jerzy Samochowiec
 • O leczeniu okiem (z perspektywy) pacjenta. Robert Michałkiewicz
Pomoc psychologiczna
 • Po co komu psychoterapia? Bogdan de Barbaro
 • Dostępność i wybór psychoterapii jako konieczny standard. Piotr Źrebiec
Pomoc szpitalna
 • Dlaczego szpitalne leczenie psychiatryczne należy lokalizować przede wszystkim w szpitalach ogólnych? Maria Załuska
 • Pobyt na psychiatrycznym oddziale całodobowym z perspektywy pacjenta. Katarzyna Szczerbowska
Opieka pielęgniarska
 • Wyzwania stojące przed pielęgniarkami psychiatrycznymi. Ewa Wilczek-Rużyczka
 • Jak zadbać o personel medyczny w opiece psychiatrycznej, jak mieć wpływ na leczenie i zdrowienie pacjenta? Na podstawie warsztatów edukatorów Fundacji eF Kropka i doświadczeń własnych. Ewa Piskorska
Pomoc dla seniorów
 • Wyzwania merytoryczne i organizacyjne pomocy osobom starszym. Tadeusz Parnowski
 • Jak skutecznie zadbać o zdrowie psychiczne seniorów. Wiesława Borczyk
 • Działania uniwersytetów trzeciego wieku w profilaktyce chorób psychicznych. Krystyna Męcik

12.00 – 14.30 ZDROWIE PSYCHICZNE – KONTEKST SPOŁECZNO-KULTUROWY Sala Mikołajskiej

Prowadzący sesję Anna Braniecka, Tomasz Rowiński

Perspektywa humanistyczna – Panel

Prowadzący panel Jakub Tercz

Perspektywa społeczna – Sesja

Prowadzący sesję Paweł Bronowski, Hubert Kaszyński

 • Wprowadzenie – Zdrowie psychiczne – kontekst społeczny. Paweł Bronowski
 • Perspektywa osobowa – Zdrowie(nie) – perspektywa subiektywna. Projekt Ekspert przez doświadczenie. Wojciech Malinowski
 • Perspektywa grupowa – samopomoc i partnerstwo, Grupa Wsparcia TROP. Agnieszka Ejsmont
 • Perspektywa środowiskowa – projekt Międzyuczelnianego Centrum Wsparcia Psychologicznego.
 • Promocja zdrowia psychicznego w środowisku akademickim, wsparcie studentów z doświadczeniem kryzysu. Anna Ocimek
 • Podsumowanie – Umacnianie zdrowia psychicznego – wyzwania dla praktyki. Hubert Kaszyński

Wokół paradygmatu – Sesja

Prowadząca sesję Katarzyna Lech

 • PO WER – nowe podejście do zdrowia psychicznego. Mariusz Panek
 • Bariery w leczeniu wyłonione w badaniach ekspertów przez doświadczenie. Dorota Dużyk-Wypich
 • Opieka psychiatryczna – spojrzenie pracodawcy. Waldemar Adam Giza
 • Korzystanie z pomocy to nie wszystko. Marcin Letachowicz, Krzysztof Sokołowski

Dyskusja

Moderator Katarzyna Lech

15.30 – 17.30 SESJA PLENARNA Sala Marmurowa

Prowadzący sesję Marek Balicki, Andrzej Cechnicki, Jacek Wciórka

Podsumowanie 3 sesji tematycznych:

 • ZDROWIE PSYCHICZNE DZIECI I MŁODZIEŻY
 • ZDROWIE PSYCHICZNE – SYSTEM POMOCY OCZYMA POTRZEBUJĄCYCH I POMAGAJĄCYCH
 • ZDROWIE PSYCHICZNE – KONTEKST SPOŁECZNO-KULTUROWY
 • Dyskusja plenarna
 • Ostateczne sformułowanie manifestu
 • Zakończenie obrad Kongresu

MARSZ UCZESTNIKÓW KONGRESU SPOD PKIN DO MINISTERSTWA ZDROWIA

Reportaż z marszu

PRZEKAZANIE MANIFESTU W MINISTRSTWIE ZDROWIA

Podziel się tą stroną!

Skip to content