Pola Wróbel, Kornelia Białek, Wiktoria Kraszewska

Realizatorki kampanii D.presja – Akademia Choroby Prawdziwej w Gdyni. Głównym celem kampanii jest uświadomienie otoczenia, w którym się poruszamy o istnieniu problemu i jego skali jak i pomoc w przełamaniu wewnętrznej bariery młodych ludzi w korzystaniu z profesjonalnej opieki. Kolejnym celem jest naświetlenie tematu depresji, tak by przestał być bagatelizowany i traktowany powierzchownie. Poprzez kampanię chcemy także ułatwić osobom doświadczającym kryzysu psychicznego odnalezienie odpowiedniego wsparcia.

Podziel się tą stroną!

Skip to content