SESJE RÓWNOLEGŁE

Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego

Sala Marmurowa

Moderatorzy: Daria Biechowska, Krzysztof Ostaszewski
Krzysztof Ostaszewski – „Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego” (prezentacja)
Marta Anczewska – „Oddziaływania psychospołeczne w profilaktyce i promocji zdrowia psychicznego” (prezentacja)
Magdalena Chrzan-Dętkoś – „Profilaktyka depresji poporodowej matki profilaktyką zdrowia psychicznego niemowląt” (prezentacja)
Mateusz Biernat – „Empowerment College – nowe możliwości odzyskiwania i rozwoju swoich zasobów” (prezentacja)
Roman Ludkiewicz – „Przykłady dobrych praktyk w zakresie promocji i profilaktyki zdrowia psychicznego na przykładzie kampanii społecznej Odmień Swoją Głowę – schizofrenia – nie oceniaj – dowiedz się więcej”
Beata Katarzyna Nadolska, Jan Sitny – „Po co mi ta choroba?”

Społeczny kontekst zdrowia psychicznego

Sala Trojki

Moderatorzy: Artur Kochański, Wiesława Kacperek-Biegańska
Andrzej Kapusta – „Kultury uzdrawiania a zdrowie psychiczne” (prezentacja)
Wiesława Kacperek-Biegańska – „System oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi” (prezentacja)
Piotr Harhaj – „Pomoc społeczna – współpraca z opieką psychiatryczną”
Katarzyna Czupryńska – „Rola pracownika OPS w procesie zdrowienia osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego” (prezentacja)
Agnieszka Lewonowska-Banach – „Aktywizacja zawodowa osób chorujących psychicznie – aspekt społeczny, socjalny i gospodarczy”
Monika Syc – „Asystent zdrowienia – nowa rola osób po kryzysach psychicznych” (prezentacja)

Psychiatria Dzieci i Młodzieży

Sala Mikołajskiej

Moderatorzy: Barbara Remberk, Tomasz Kot
Elżbieta Kucińska – „Środowisko szkolne a zdrowie psychiczne” Perspektywa rodzica (prezentacja)
Barbara Remberk – „Gdzie szukać pomocy”  (prezentacja)
Łukasz Szostakiewicz – „Kondycja psychiczna młodzieży- kontekst społeczny i kulturowy” (prezentacja)
Tomasz Rowiński – „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Bielany. Pierwsze doświadczenia w koordynacji rodzin w społeczności lokalnej” (prezentacja)
Maciej Pilecki – „Różne oblicza psychiatrii środowiskowej dzieci i młodzieży – doświadczenia krakowskie”
Dorota Surma-Kuś, Łukasz Pilawski – „Centrum Zdrowia Psychicznego w Sosnowcu – modelowy przykład psychiatrii środowiskowej dla dzieci i młodzieży” (prezentacja)

Podziel się tą stroną!